Uređenje novoizgrađenog kružnog toka u Briješću

Završeno hortikulturno uređenje novoizgrađenog kružnog toka u Briješću, sadnja sezonskog cvijeća u Vogošći, u toku i jesenje uređenje zelenih površina u KS
Novoizgrađeni kružni tok u Briješću u ulici Safeta Zajke, radnici preduzeća „Park“ i to ekipa zadužena za izgradnju i podizanje novih zelenih površina, uredili su i oplemenili novih hortikulturnim ruhom i s te strane sve je spremno za njegovo zvanično puštanje u rad.
U centralnom dijelu, zemljana površina prvo je pripremljena i na istu je postavljeno preko 500 m2 travnog busa iz vlastite rasadničke proizvodnje u Sokolović Koloniji, a nakon toga izvršena je i sadnja crnogoričnog ukrasnog grmlja i to sa 106 sadnica junipreusa i tuje.
Nova zelena površina, ukrašena i vrlo atraktivnim malčom (dekorativnom korom drveta) u boji, uljepšana je i sa oko 4.000 komada sezonskog cvijeća. Sve radove hortikulturnog uređena finansirala je Općina Novi Grad.
Akciju sadnje sezonskog cvijeća radnici preduzeća „Park“ realiziraju ovih dana, a nakon zamjene jednogodišnjeg, novim dvogodišnjim cvijećem u gredicama u Malom parku, kod Higijenskog zavoda, na površinama u blizini Alipašine džamije i zgrade KS, na Marijin dvoru, u Zagrebačkoj, kod zgrade Općine Novi Grad, na Ilidži u banjskim parkovima, u Hrasnici, te u ulici Butmirska cesta i u popularnoj „Pionirskoj dolini“, novo „cvjetno ruho“ dobile su i cvjetne gredice u Vogošći u ulici Jošanička. U postojeću cvjetnu gredicu zasađeno je 4.500 novog sezonskog cvijeća koje će istu ukrašavati do proljeća naredne godine. Ukoliko to dozvole vremenske prilike sutra će akcija zamjene sezonskog cvijeća biti nastavljena i u Novom Sarajevu, gdje će na više lokacija biti izvršena sadnja novog, dvogodišnjeg cvijeća.
Sektor održavanja zelenih površina, bez obzira na godišnja doba i vremenske uslove vrši svoje poslove održavanja, u skladu s Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom „Park“-a. Tako se u Centru osim redovne higijene i utovara i odvoza ranije prikupljenog otpada sa više lokacija, vrši izgrabljivanje i uređenje travnjaka u parku At mejdan i sa površina uz zgradu KS, kao i čišćenje parkovskih staza u Velikom i Malom parku. U Novom Sarajevu orezane su ruže u ulici Zmaja od Bosne, sanirani prokopi u ulicama Azize Šaćirbegović, Aleja lipa i Porodice Ribar, a mašinska košnja trave u Paromlinskoj i Envera Šehovića. U Aerodromskom naselju u Novom Gradu danas je vršena mašinska košnja trave, te izgrabljivanje i čišćenje travnjaka u ulici Želimira Vidovića Kelija. Na Ilidži danas je posebna pažnja posvećena banjskim parkovima gdje je izvršeno čišćenje i izgrabljivanje travnjaka, čišćenje staza za šetnju, kao i utovar i odvoz prikupljenog otpada. U Vogošći u ulici Jošanička danas su uređeni ružičnjaci na način da je izvršeno orezivanje i uzimljavanje sadnica ruža, a staze za šetnju očišćene su od otpada u Parku penzionera i u centralnom dijelu općine.
u