Javni oglas za prodaju skutera putem javne prodaje-licitacije