Nakon jučerašnjeg obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, radnici preduzeća “Park” jutros su ponovo na terenu i obavljaju poslove uklanjanja leda i ostataka snijega sa staza, stepeništa i platoa u sklopu javnih zelenih površina u nadležnosti preduzeća “Park”. Čiste i posipnim materijalom tretiraju staze u Velikom i Malom parku, zatim one koje prolaze kroz zelene površine u blizini zgrade Predsjedništva BiH, zgrade Kantona Sarajevo i Općine Centar, u parku Koševo, te niz drugih lokacija na području Centra. U Novom Sarajevu čiste led i snijeg sa staza u ulici Zmaja od Bosne, Envera Šehovića, u Vilsonovom šetalištu, Zagrebačkoj, Grbavičkoj i drugim lokacijama. U Novom Gradu također su na brojnim lokacijama na Otoci, na Alipašinom polju, na Dobrinji očišćene i prohodne brojne staze koje prolaze kroz površine u nadležnosti ovog preduzeća. Isti poslovi obavljaju se i na Ilidži, kao i u Vogošći u ulicama Jošanička, Spasoje Blagovčanina, Tome Mendeša i niz drugih.

Uporedo obavljaju i poslove čišćenja i prikupljanja odbačenog smeća sa zelenih površina, zatim čišćenje i pražnjenje otpada iz parkovskih korpi.

Osim prikupljanja i odvoza prikupljenog smeća, uklanjanja leda i snijega sa staza, posipanja istih materijalom protiv poledice, svoje zadatke shodno pristiglim rješenjima od općina, obavlja i “Park”-ova specijalizovana ekipa za orezivanje i njegu stabala.

Danas je ekipa “Park”-a zadužena za dekorisanje gradskih i kantonalnih ulica i trgova povodom međunarodnih, državnih i vjerskih praznika počela uklanjanje državnih zastava postavljenih u srijedu povodom 1. marta. Državne zastave bile su postavljene na postolja na stubovima javne rasvjete uz glavne gradske saobraćajnice od Stupa do Baščaršije i od Velikog parka u Centru nazad do Stupa, a one će danas biti uklonjene i nakon čišćenja skladištene u “Park”-ov magacin, te spremne za narodne upotrebe.