Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite danas su radnici preduzeća “Park” i to Ekrem Brković i Elvir Kuka, inače pripadnici Štaba za spašavanje iz ruševina koji djelije pri ovom preduzeću od Općine Centar dobili zahvalnice za uloženi rad i zalaganje u spašavanju života i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Zahvalnice radnicima preduzeća “Park” uručio je Nedžad Ajnadžić, načelnik Centra, inače i komadant Štaba CZ, na danas organiziranom sastanku. Zahvalnice su, osim radnika preduzeća “Park” dobili i vatrogasci DVD Bjelave i Profesionalne vatrogasne brigade KS, pripadnici mjesnih štabova CZ i općinskog štaba, te Službe za civilnu zaštitu ove općine i to ukupno njih devetnaest. Prema riječima radnika “Park”-a, koji inače sa kompletnim Štabom osnovanim pri ovom preduzeću su uvijek u stanju pripravnosti i spremni za djelovanje na terenu u oblasti pomoći i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od nesreća zahvalnice od strane predstavnika Općine Centar su svojevrsna satisfakcija za dosadašnje zalaganje, ali i podstrek za buduće djelovanje i doprinos u ovoj oblasti.