Zimska služba preduzeća “Park” od ranih jutarnjih sati je na terenu i vrši poslove uklanjanja snijega sa parkovskih staza, platoa i stepeništa koji se nalaze u sastavu javnih zelenih površina u nadležnosti ovog preduzeća. Već je ručno i mašinski, uz pomoć mehanizacije očišćeno više 90% parkovskih staza, a ujedno se vrši i tretiranje istih posipnim materijalom protiv poledice. Na terenu su radnici radnih jedinica Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća. Prohodne su i očišćene staze u centralnim dijelovima svih šest općina u kojima ovo preduzeće ima nadležnost održavanja. Prije čišćenja staza kompletna radna snaga angažovana u okviru zimskog održavanja javnih zelenih površina izvršila je otresanju snijega sa krošnji mladih stabala i sadnica ukrasnog grmlja. Na terenu nisu zabilježene štete na zelenilu, kao ni na odraslim stablima. Nakon ovih poslova bit će nastavljene redovne, a Programom održavanja predviđene aktivnosti, između ostalih to je i uklanjanje te odvoz prikupljenog smeća. Staze i šetnice u RZC “Pionirska dolina” i zoo vrt su također sve očišćene od snijega, a kapija ovog rekreativno zabavnog centra otvorena je već od 07,30 sati. Zimski režim ishrane životinja još uvijek je na snazi, a životinje su dobro i imaju dovoljne količine hrane. Ovog vikenda planirana manifestacija “U susret proljeću”, zbog vremenskih prilika je odgođena, a novi termin bit će određen naknadno.
Zimska služba “Park”-a nakon što završi sve poslove ostat će i dalje u stanju pripravnosti.