Snijeg koji intenzivnije pada od popodneva razlog je što za radnike preduzeća “Park” radni dan još uvijek nije završen i što su sve radne jedinice još uvijek na terenu, te ulažu zaista nadljudske napore da zaštite zelenilo od lomljenja, te očiste parkovske staze i stepeništa. Ekipe radnih jedinica Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće već nekoliko sati intenzivno rade na otresanju snijega sa mladih sadnica stabala i ukrasnog grmlja kako bi spriječili lomljenje i uništavanje istih. Na fotografijama u prilogu radnici RJ Centar trenutno u Velikom i Malom parku ručno čiste snijeg sa staza i stepeništa, kao bi iste učinili prohodnim i bezbijednim za neometano kretanje građana i tokom noćnih sati, ali i pripremili ih za sutra. U skladu sa raspoloživom radnom snagom, alatom i mehanizacijom čiste i ostale staze i stepeništa koji se nalaze u sastavu površina u nadležnosti ovog preduzeća. Rade i na Breci, Koševskom brdu, u centralnim dijelovima u blizini glavnih gradskih saobraćajnica. Ista situacija je i u Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i u Vogošći. Na terenu su sve raspoložive ekipe i bez obzira na snijeg koji pada do sada su uspjeli spriječiti lomljenje i štete na zelenilu. Na terenu je i kompletna mehanizacija sa istim zadatkom, kako je i propisano našim Programom rada zimske službe. Ujedno se radi i tretiranje staza i stepeništa posipnim materijalom protiv poledice.Međutim, svakako molimo građane da budu oprezni pri kretanju, ali i da vode računa da svoje automobile ne parkiraju u blizini velikih i starih stabala. Na zaštiti sadnog materijala i imovine rade i zaposleni u rasadnicima u Nedžarićima i Sokolović Koloniji, a prvenstveno je cilj spasiti staklenike i plastenike od težine snijega, te sadnice zaštiti od niskih temperatura. S obzirom na velike količine sadnog materijala i sezonskog cvijeća čija proizvodnja je u toku “Park”-ovi radnici u oba rasadnika ostat će u pripravnosti tokom cijele noći. Također radnici “Park” nastavljaju svoje radove i dalje i na terenu će ostati i cijelu noć ako to vremenske neprilike budu zahtijevale. Ovim putem upućujemo molbu i građanima, ukoliko se nastave ili intenziviraju padavine, da izađu i pomognu u očuvanju zelenila i to najprije mladih i manjih sadnica, da otresanjem snijega sa krošnji mladih stabala i grmlja ispred svojih zgrada, poslovnih objekata i slično spriječe štete na istima i pomognu nam u zaštiti zelenila kao javnog dobra svih nas.