Brojne radove na rekonstrukciji i uređenju javnih zelenih površina ovih dana započeli su radnici preduzeća “Park”, u saradnji sa pojedinim općinama u Kantonu Sarajevo. Kao i obično u tome prednjače gradske općine i to Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Ovog proljeća, već za nekoliko dana u odmoru na novim klupama i prelijepom proljetnom beharu moći će uživati šetači u parku Koševo I. Radnici “Park”-a počeli su iskop i pripremu terena za postavljanje postolja za 16 novih parkovskih klupa s naslonom.

Prema dogovoru sa Općinom Centar radovi na postavljanju klupa trajat će ovih dana, a ako to vremenske prilike dozvole sve klupe u ovom parku bit će postavljene do kraja ove sedmice.

Nabavku i ugradnju klupa finansira Općina Centar i to iz ovogogodišnjih budžetskih sredstava namijenjenih za uređenje i rekonstrukciju zelenih površina.

Na području Centra u toku su i završni radovi na izgradnji dva, nova dječija igrališta i to ona u sklopu školskih dvorišta. Tako će novi mobilijar, odnosno prostor za igru dobit osnovci koji pohađaju školu “Vladislav Skarić” na Skenderiji i “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” u naselju Koševsko brdo.

U toku je i rekonstrukcija travnjaka u zelenom pojasu u ulici Alipašina i uređenje istih na potezu od Druge gimnazije do Olimpijske dvorane „Juan Antonio Samaranch“, a nakon što je završena gradnja biciklističke staze uz pješačku stazu.

Danas su radnici RJ Centar započeli i uređenje površina, odnosno košnju trave, okopavanje sadnica ukrasnog grmlja i ružičnjaka na zelenim površinama i arlama na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH u blizini zgrade Općine.

Istovremeno i na području Novog Sarajeva vrše se radovi rekonstrukcije travnjaka i uništenih površina i to u ulicama Grbavička, Splitska- čikma i Džemala Bijedića. Novi izgled uskoro će dobiti i zapuštena površina u ulici Pofalićka, gdje se vrše radovi krčenja, čišćenja i uklanjanaj samoniklog rastinja i ostavljenog smeća. Općina Novo Sarajevo finansirala je ove radove u okviru godišnjeg uređenja manjih zelenih površina, a na ovoj općini nedavno je formiran i novi ružičnjak i to na Trgu nacionalnih manjina.