Radnici preduzeća “Park” počeli su radove na rekonstrukciji zelenih površina na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH u blizini zgrade Kantona Sarajevo i Općine Centar. Prethodno je izvršeno uklanjanje starih stabala i oštećenih sadnica ukrasnog grmlja. Danas su u toku radovi na sanaciji travnjaka, nivelisanju i pripremi zemljišta za postavljanje novog travnog busa. Ujedno su započeli i radovi na čišćenju samoniklog rastinja i korova sa kamenih zidova Koševskog potoka. Na Trgu će narednih dana biti zasađena i nova stabla, kao i ukrasno grmlje. Svi navedeni radovi obavljaju se u sklopu rekonstrukcije cjelokupnog Trga, a finansira ih Općina Centar. Radovi na uređenju novog hortikulturnog ruha navedenih površina bit će nastavljeni i narednih dana i odvijat će se paralelno sa građevinskim radovima na izgradnji pješačkih staza i kamenih arli.