Radnici preduzeća „Park“ u protekle dvije sedmice pokosili su i uklonili travu sa brojnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo. Ove sedmice između ostalog košnja i izgrabljivanje trave, istovremeno se vrši na više lokacija na području Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće. U Centru i Starom Gradu danas radnici „Park“-a mašinski kose travu sa travnjaka u Malom parku, površina kod Alipašine džamije, Spomen parku „Mirzi i Davorinu“ a u prethodnim danima u Velikom parku, na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH, te u naselju Breka, u At Mejdanu, u ulici Hakije Kulenovića. Na istim lokacijama ujedno radnici „Park“-a rade okopavanje i orezivanje sadnica ukrasnog grmlja, a organiziran je i utovar i odvoz prikupljenog otpada. Mašinska košnja trenutno je u toku u ulici Milana Preloga, Antuna Branka Šimića, a jučer u Porodice Ribar, Azize Šaćirbegović i Zagrebačka u Novom Sarajevu. U Novom Gradu uređene su i od trave očišćene površine u ulicama Ilije Engela, Gradačačka i Semira Frašte, a u protekla dva dana pokošena je trava u ulicama Safeta Zajke, Džemala Bijedića, Dobrinja i Park prijateljstva. Na Ilidži mašinska košnja trenutno se vrši u banjskim parkovima i na Otesu, a jučer u naselju Pejton, dok u Vogošći na programu je košnja trave u ulici Spasoje Blagovčanina, a jučer Vogošćanskih odreda.
U proteklih desetak dana, u okviru prve ovogodišnje košnje na području općine Centar i Starog Grada pokošena je trava na gotovo trideset lokacija i to u Velikom i Malom parku, kod Vijećnice, na Trgu oslobođenja, u Radićevoj, Obali Maka Dizdara, Terezija, zeleni pojas i ostale površine u ulici Alipašina, u Barama, na Breci, parkovske površine u blizini zgrade Kantona Sarajevo, parkovi Koševo I i II, zelene i druge površine na Marijin dvoru, u ulici Franje Račkog, u Vilsonovom, kod Željezničke stanice u Velešićima, u ulicama Patriotske lige, Ciglanska, Kranjčevićeva, Bakarevićeva, na Koševskom brdu u ulicama Antuna Hangija i Husrefa Redžića, te u parku prof. dr Nijaza Durakovića, odnosno Hastahana.
Kompletan zeleni pojas uz glavnu gradsku saobraćajnicu već jednom su pokosili radnici RJ Novo Sarajevo i to u ulicama Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijedića, a pokošena je i trava sa brojnih površina u ulici Muhameda Filipovića, na Dolac Malti, u ulicama Azize Šaćirbegović, Džamijska, Aleja lipa, Topal Osman paše, na Trgu heroja, Behdžeta Mutevelića i Kemala Kapetanovića.
Prva ovogodišnja košnja travnjaka uveliko traje i na području Novog Grada, a pokošene su između ostalih površine na Branilaca Dobrinje, na Trgu djece Dobrinje, u Lukavičkoj cesti, Trgu Zlatnih ljiljana, Vahide Maglajlić, u Bulevaru Meše Selimovića, Adija Mulabegovića, Oslobodilaca Sarajeva, Miroslava Krleže, u naselju Mojmilo, u ulici Ive Andrića, na Alipašinom polju (B i C faza), Žrtava fašizma, Nerkeza Smajlovića, Ante Babića, Semira Frašte, Brčanska, Ilije Engela, Prvomajska, Safeta Zajke i Safeta Hadžića.
Radnici RJ Ilidža već su pokosili i uklonili travu u Butmirskoj ulici u blizini zgrade Općine i Doma zdravlja, u banjskim parkovima, rimskim iskopinama, u naseljima Stup, Lužansko polje, Pejton i u ulici Ibrahima Ljubovčića, a u Vogošći u ulicama Jošanička, Braće Kršo, Feriza Merzuka, Omladinska i Tome Mendeša.
Košnja trave, uporedo sa ostalim poslovima održavanja zelenih površina, bit će nastavljena i narednih dana, a tokom ljeta ponovljena i nekoliko puta na gotovo 3 miliona kvadrata travnjaka, koliko u okviru godišnjeg održavanja ima u nadležnosti preduzeća „Park“.