Ekipa preduzeća „Park“ specijalizirana i opremljena za održavanje javne rasvjete od septembra, osim u općinama Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad popravku kvarova i održavanje javne rasvjete vršit će i na području općina Hadžići i Trnovo.

Rezultat je to Ugovora o održavanju javne rasvjete koji su u ime preduzeća „Park“ i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS potpisali direktor Alen Ramić i ministar Senad Hasanspahić. Predmetnim ugovorom je dogovoreno da osim održavanja javne rasvjete u tri gradske općine, od septembra ekipa „Park“-a bude zadužena i za održavanje javne rasvjete u Hadžićima i Trnovu.
Preduzeće „Park“ inače od 2015. godine ima formiranu specijaliziranu ekipu, opremljenu mehanizacijom za rad na visini koja za potrebe Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS obavlja poslove održavanja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo.

Od 2017. godine do septembra ove godine preduzeće „Park“ kontinuirano je obavljalo poslove otklanjanja kvarova i održavanje mreže javne rasvjete na području općina Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Prema riječima direktora Ramića za osam mjeseci ove godine specijalizovana ekipa „Park“-a otklonila je i popravilo oko hiljadu prijavljenih kvarova na području ove tri općine, a sada će taj broj s obzirom na ugovor o održavanju javne rasvjete u dodatne dvije općine, biti znatno povećan.
U januaru ove godine na području Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada otklonjeno je najviše kvarova i to 210, u februaru 100, u martu 143, u aprilu 77, u maju 135, u junu 113, u julu 106, a u avgustu 95.

Inače, shodno Ugovoru, građani Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Hadžića i Trnova kvar na javnoj rasvjeti mogu prijaviti isključivo Centru za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom KS, putem dežurnog telefona, na broj 033/564-444. Pristiglu prijavu Centar putem Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS u obliku radnog naloga prosljeđuje preduzeću „Park“ kao izvođaču radova. Po dobijanju naloga ekipa „Park“-a u vrlo kratkom roku izlazi na teren i vrši intervenciju.