Radnici „Park“-a prikupljaju opalo lišće i smeće sa travnjaka, kose travu, orezuju stabla

Bez obzira na niske temperature i vremenske prilike radnici preduzeća „Park“ i tokom prvih dana decembra su svakodnevno na terenu i rade poslove čišćenja, uređenja i održavanja javnih zelenih površina na području šest općina u Kantonu Sarajevo.

Ovih dana prioritet je pokupiti i odvesti smeće koje umjesto u kontejnerima i kantama završi na zelenim površinama, travnjacima, unutar uređenih i novim cvijećem obogaćenih cvjetnih gredica. Inače, već je uobičajena pojava da nesavjesni pojedinci smeće iz domaćinstva umjesto u kontejnere ostavljaju u najbliže korpe za sitni otpad koje se nalaze na zelenim površinama. Taj otpad pun ostataka hrane ptice i psi lutalice raznose po zelenim površinama, pa tako radnici preduzeća „Park“ osim poslova na prikupljanju opalog lišća, košnji trave, okopavanju sadnica ugrasnog grmlja, uređenja ružičnjaka i slično, dosta radnog vremena moraju trošiti upravo na prikupljanje i čišćenje smeća, plastike, kesa i slično.

S obzirom na vremenske prilike, svaki dan bez sniježnih padavina koristi se i za poslove pripreme i uređenja zelenih površina, orezivanje i oblikovanje krošnji stabala, ukrasnog grmlja, kako bi u slučaju snijega i ekstremnijih temperatura zelenilo bilo zaštićeno i spašeno. Prioritet je svakako pokupiti i opalo lišće sa travnjaka, pa je tako danas ekipa preduzeća „Park“ čistila lišće u Alipašinoj, Zagrebačkoj, Bulevaru Meše Selimovića, na Dobrinji, u ulici Miroslava Krleže. Kako bi travnjaci bili uređeni još uvijek se na određenim lokalitetima vrši i mašinska košnja trave. Jučer i danas pomoću kosilica radnici „Park“-a kose travu u ulicama Porodice Ribar i Zvornička u Novom Sarajevu, a na području Novog Grada u toku su aktivnosti sanacije prokopa za određene instalacije kroz zelene površine.
Prikupljanje biootpada i pokošene trave sa zelenih površina radi se i na području najvećeg parka na području općine Centar, odnosno u parku „Betanija-Jezero“. Ove aktivnosti, s obzirom da ovaj park nije obuhvaćen redovnim održavanjem, realizira naša zasebna jedinica zadužena za rekonstrukciju i izgradnju novih površina u saradnji sa Općinom Centar.

Specijalizirana ekipa zadužena za sječu i njegu stabala, pomoću auto korpi, danas vrši redovne aktivnosti na orezivanju i oblikovanju krošnji stabala u ulicama Višnjik i Marcela Šnajdera na području općina Centar, a Novi Gradu u ulicama Janka Jolovića i Žrtava fašizma.