Iako je neradni dan, za pripadnike zimske službe preduzeća “Park” ipak je vrlo radno, na terenu su sve radne jedinice Sektora održavanja koje rade na zaštiti zelenila od snijega, ručnom i mašinskom čišćenju staza, platoa i stepeništa koji prolaze kroz zelene i parkovske površine. Najprije se radilo na otresanju snijega sa krošnji mladih stabala i sadnica ukrasnog grmlja kako bi se spriječilo njihovo lomljenje i uništavanje usljed težine snijega. Mašinski i ručno od jutros, bez obzira što snijeg i dalje pada, radi se čišćenje staza, platoa i stepeništa koje se nalaze u okviru zelenih površina koje su u nadležnosti preduzeća “Park”. Očišćenim od snijega i tretiranim posipnim materijalom protiv poledice su gotovo sve staze, stepeništa i prolazi kroz parkovske i zelene površine u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći. Na čišćenju snijega, odnosno radnim obavezama koje su propisane našim Programom rada zimske službe radit će se i u nastavku dana, ali i sutra ukoliko to vremenske prilike budu nalagale. Zimska služba preduzeća “Park” zajedno sa kompletnom raspoloživom mehanizacijom u slučaju potrebe bit će na terenu i tokom noćnih sati. Dobra vijest s terena je što snijeg koji pada već drugi dan nije pričinio štetu na stablima, niti drugom zelenilu, te što na terenu nije zabilježena materijalna šteta. Inače, obezbijeđene su i potrebne količine posipnog materijala, tako da se na terenu svi poslovi odvijaju neometano i po planu. Inače zimsku službu preduzeća “Park” čine radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina, iz šest radnih jedinica smještenih u šest općina koje tokom proljeća, ljeta i jeseni vrijedno rade na održavanju i očuvanju zelenih i parkovskih površina. U njihov sastav ulazi i mehanizacija odnosno mašine, kamioni, traktori i auto korpe. Ekipa “Park”-a zadužena za njegu i orezivanje stabala također je na terenu, trenutno su u stanju pripravnosti, jer do sada nije bilo potrebe za intervencijama na visokim i starim stablima, ali u koordinaciji sa Štabom civilne zaštite KS i policijskim stanicama, sa mehanizacijom će u slučaju lomljenja većih krošnji ili stabala vrlo brzo biti na terenu. Bez obzira na vremenske prilike i snijeg koji neprestano pada na terenu je i “Park”-ova ekipa zadužena za održavanje javne rasvjete. S obzirom da je početkom decembra Vlada KS donijela odluku da preduzeće “Park” vrši popravku kvarova na javnoj rasvjeti na području svih devet općina u KS i na veliki broj od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture proslijeđenih naloga, danas su naše ekipe na terenu u Starom Gradu, Centru, Novom Gradu i Ilidži, a otklanjaju kvarove na javnoj rasvjeti na desetinama lokacija.
Vrijedno se od jutros radi i RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt. Bez obzira na snijeg, ovaj rekreativno-zabavni centar sa zoo vrtom već u 8,00 sati otvorio je svoje kapije za posjetioce, očišćene su i prohodne sve staze, očišćene i od snijega zaštićene sve nastambe u kojima su smještene životinje. Najvažnije je i da su sve životinje, a njih je preko 500, dobrog zdravstvenog stanja, imaju i dobile su dovoljne količine hrane, vode, a obezbijeđene su i potrebne zalihe, kao i da svi sistemi zagrijavanja nastambi su u funkciji. Kapije “Pionirske doline” za posjetioce koji žele uživati u sniježnim radostima ovog rekreativno-zabavnog centra bit će otvorene do 17,00 sati.