Sve službe preduzeća “Park” na terenu svakodnevno čiste snijeg i održavaju zelene površine

Od prvog dana ove godine zimska služba preduzeća “Park”, pa tako i danas, ima pune ruke posla i svakodnevno, kako tokom radnih dana tako i vikendom je na terenu i radi poslove čišćenja snijega sa površina koje su u nadležnosti ovog preduzeća. Zimski radovi na održavanju javnih zelenih površina podrazumijevaju zaštitu i uklanjanje snijega sa sadnica mladih stabala, sadnica ukrasnog grmlja, prikupljanje smeća sa parkovskih površina, ručno i mašinsko uklanjanje snijega sa staza, stepeništa i platoa koji prolaze kroz parkovske i zelene površine, tretiranje očišćenih prostora materijalima protiv poledice i slično. Tako je bilo i jutros, nakon uklanjanja snijega sa krošnji mladih stabala i ukrasnog grmlje, cijeli dan se radi na ručnom i mašinskom čišćenju snijega sa staza, platoa i stepeništa. Ni danas, kao ni prethodnih dana nisu zabilježeni lomovi i oštećenja na zelenilu.”Park”-ovu zimsku službu inače čine sve radne jedinice Sektora održavanja koje imaju sjedište na području šest općina u KS, odnosno uposlenici koji javne zelene površine održavaju tokom cijele godine, pa tako i tokom zime, zajedno sa mehanizacijom ovog preduzeća. Bez obzira na vremenske uslove, obilne sniježne padavine i niske temperature radnici “Park”- a su tako sve dane u 2019. godini svakodnevno, osim zaštite mladih sadnica posebno stabala i ukrasnog grmlja, posvetili ručnom i mašinskom čišćenju snijega kako bi staze i platoe, te stepeništa maksimalno učinili prohodnim i bezbijednim za kretanje pješaka. Tom zadatku su u potpunosti odgovorili, kako je i predviđeno Programom rada, bez obzira što su pojedine prostore čistili i po nekoliko puta tokom dana ili tokom jedne sedmice. Intenzitet rada će ukoliko to vremenske prilike budu zahtijevale biti nastavljen i u narednim danima, a sve do proljeća zimska služba “Park”-a će i u noćnim satima biti u stanju pripravnosti, te u slučaju potrebe biti prva koji će na terenu dok pada snijeg raditi na otresanju snijega i rasterećivanju krošnji stabala s ciljem sprječavanja štete i lomljenja istih. U stanju pripravnosti tokom noćnih sati bila je i tako će biti sve dok je na snazi zimski režim rada i “Park”-ova ekipa zadužena za orezivanje i njegu veliki stabala, a u slučaju potrebe na terenu će intervenisati i pružiti svoje usluge, kako u saradnji sa policijskim upravama tako i sa službama civilne zaštite KS i općina. Inače, ova radna jedinica bez obzira na vremenske uslove, jer je čine stručna lica osposobljena za rad na visini, tokom dana vrši djelomičnu ili potpunu sječu visokih i vrlo opasnih stabala za koje su općinske službe izdale potrebna rješenja i propisale poslove koje trebaju obaviti. Taj posao bit će nastavljen i u narednim periodu, pa stoga i apel građanima da u dogovoru s našom službom, na vrijeme uklone svoje automobile s lokacija gdje se vrši sječa ili orezivanje stabla, jer parkirani automobili zbog kojih je vrlo rizično pristupiti ovoj vrsti poslova iz auto korpi, su osim vrlo niskih temperatura i snijega, jedan je od glavnih problema.