Preduzeće “Park” spremno za proljetno čišćenje zelenila, a sumirani i prošlogodišnji rezultati

 

Ekipe preduzeća “Park”, iako ovih dana rade poslove zimske službe, itekako se pripremaju da čim snijeg prestane padati i otopi se s travnjaka, parkovskog mobilijara, ukrasnog grmlja, cvjetnih gredica i ružičnjaka započnu obimnije aktivnosti čišćenja smeća i drugog otpada sa zelenih površina i pripreme ih za proljetne dane koji su nam sve bliže. Te aktivnosti u smislu izgrabljivanja i odvoza smeća sa pojedinih površina započete su u prvih deset dana februara, ali nove sniježne padavine su zaustavile te poslove.
Pripreme za novu sezonu i vegetativnu fazu zelenila prilika su i da preduzeće „Park“ sumira rezultate prošlogodišnje poslovne sezone. Tako je prema izvještaju o realizaciji Programa održavanja javnih zelenih površina za prošlu godinu ekipa Sektora održavanja, podijeljena u radne jedinice raspoređene na području šest općina u KS, na gotovo tri miliona kvadrata obavljala brojne poslove održavanja, uređenja i brige za parkovsko zelenilo.
„Park“-ovi proljetni radovi podrazumijevaju čišćenja i uređenja travnjaka, prikupljanje smeća, uklanjanje zaostalog suhog lišća i drugog biootpada, čišćenje travnjaka od posipnog materijala, prekopavanje zemljišta u cvjetnim gredicama, ružičnjacima, nasadima žive ograde, pripremu ukrasnog grmlja za novo cvijeće i lišće, metenje parkovskih staza i stepeništa, čišćenje kanala za površinske vode i slično, kao i dopunsku sadnju sezonskog cvijeća. Ako je suditi po ranijim sezonama, već prvu ovogodišnju košnju travnjaka radnici preduzeća „Park“ mogli bi obaviti u drugoj polovini marta ili neposredno početkom aprila. Slično je bilo i prošle godine, a samo u okviru prošlogodišnje sezone i s obzirom na broj ponovljenih košnji, trava je pokošena na ukupno 16.220.100 kvadrata. Ako se u obzir uzme da prema Programu održavanja u nadležnosti preduzeća „Park“ je oko tri miliona kvadrata travnjaka, onda su svaki kvadrat travnjaka u toku 2018. godine radnici „Park“-a mašinski ili ručno pokosili pet do šest puta, s time da je to u prvoj kategoriji više u odnosu na treću kategoriju.
Na ukupno 2.625.945 kvadrata travnjaka u nadležnosti preduzeća “Park” na području Starog Grada i Centra, u Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i u Vogošći u 2018. godini obavljani su poslovi čišćenja, izgrabljivanja lišća, pokošene trave i slično. Iako je Programom propisano kao redovna aktivnost, izuzetno je značajan broj od ukupno 186.275.250 kvadrata javnih zelenih površina na kojima su radnici preduzeća „Park“ vršili higijenu, odnosno čišćenje i uklanjanje komunalnog smeća. Da ne bude zabune higijena se vrši na površinama koja je u nadležnosti ovog preduzeće i to na približno 3 miliona kvadrata javnih zelenih površina, a ukupan broj kvadrata čišćenih prošle godine dobijen je brojem svakodnevnih ponovljanja poslova prikupljanja i odvoza smeća sa istih. Ovaj broj od gotovo dvije stotine miliona kvadrata pokazatelj je isključivo neprimjerenog odnosa pojedinaca prema zelenim površinama i neadekvatnog odlaganja otpada iz domaćinstava na javne zelene površine, pa su zbog toga radnici preduzeća “Park” veliki dio svog radnog vremena morali posvetiti prije svega čišćenju i uklanjanju komunalnog otpada sa travnjaka. U tome najviše čišćenja zelenih površina je rađeno u Centru, Novom Gradu i Novom Sarajevu.
Ako se u obzir uzme kvadratura parkovskih staza radnici “Park”-a su ukupno u 2018. godini očistili 1.666.000 kvadrata i to pješačkih staza koje prolaze kroz zelene ili parkovske površine.
Održavanja cvjetnih gredica u kojima je zasađeno sezonsko cvijeće, ružičnjaci, ukrasno grmlje ili živa ograda podrazumijeva poslove okopavanja (plitko i duboko) zemljišta, plijevljenja, uklanjanja korova vršena je na ukupno 608.871 kvadratu ovakvih površina. Na ovim lokacijama, tačnije na jednom i to ukupnom dijelu od 133.875 kvadrata, shodno sezonskoj potrebi, obavljani su i poslovi orezivanja i formiranja grmlja, proljetnog čišćenja grmlja, orezivanja, formiranja te proljetnog čišćenja žive ograde, orezivanja i poslove uzimljavanja ružičnjaka i slično.
Poslovi održavanja i zaštite zelenih površina Sektora održavanja podržani su i raspoloživom mehanizacijom, za što je utrošeno nekoliko stotina radnih sati, a ujedno su u okviru Programa održavanja, kao i shodno rješenjima općinskih stručnih komisija obavljani poslovi orezivanja, zaštite, njege i preventivne sječe stabala na javnim zelenim površinama.
Osim poslova zimskog održavanja zelenih i parkovskih površina u smislu čišćenja snijega i tokom januara ove godine radnici “Park”-a svakodnevno, kako bi zelene površine što čišće i zaštićenije dočekale proljetne i sunčanije dane, svakodnevno se bez obzira na hladnije dane i snijeg, moraju obavljati poslovi čišćenja i uklanjanja komunalnog i drugog otpada sa travnjaka i drugih prostora. Tako je higijena, koja podrazumijeva poslove čišćenja otpadaka sa travnjaka, površina zasađenih ukrasnim grmljem, živom ogradom, ružama, sezonskim cvijećem i trajnicama u prvih trideset dana ove godine na području Starog Grada i Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće izvršena je na ukupno 158.740 kvadrata. Svi ti poslovi, kao i intenzivnije poslove koje će početi čim se novi snijeg otopi bit će nastavljeni u okviru velikog proljetnog pospremanja zelenih i parkovskih površina u nadležnosti “Park”-a.