Javni oglas za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme

Na osnovu člana 20 stav 2. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj 26 /16 , 89/18), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-30.2/19 od 03.01.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva  komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo broj 27-34-2790/19 od 07.02.2019. godine, člana 4.stav 3 Pravilnika o radu,  Odluke broj:P-351 od 13.02.2019.god.KJKP | Pročitaj više |