Preduzeće “Park” realizuje proljetno uređenje zelenih površina u KS

Sunce, proljetne temperature, prvo cvijeće, listanje ukrasnog grmlja, prvi pu,povi na ukrasnim stablima i radnici preduzeća “Park” s alatom u rukama koji užurbano rade na uređenju zelenih površina slika je koju ovih dana možemo vidjeti u Sarajevu. U toku su intenzivniji, završni proljetni radovi na prikupljanju smeća zaostalog tokom zimskog perioda, izrabljivanju biootpada sa travnjaka i oko hortikulturnih sadržaja, okopavanje zemlje u ružičnjacima, cvjetnim gredicama, kao i dopunska sadnja sezonskog cvijeća. Već od kraja februara, pa i tokom svih dana marta radnici “Park”-a kao pravi vjesnici proljeća i sunčanijih dana krenuli su u poslove uređenja zelenih površina u nadležnosti ovog preduzeća s ciljem da iste vegetativnu fazu dočekaju spremne, da javne zelene površine budu mjesto za prvi proljetni odmor šetača željnog sunca i boravka na otvorenom. Veći dio zelenih površina na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće koje su u nadležnosti održavanja preduzeće “Park” su očišćene, prikupljen je otpad, suhe grane, zaostalo suho lišće od prošle sezone, prekopano je zemljište oko sadnica ukrasnog grmlja, donedavno “uzimljene” sadnice ruža spremljene su za novo cvjetanje, a u jesen uređene cvjetne gredice, na mjestima gdje je uništeno zasađeno je novo sezonsko cvijeće. Cvjetnim ruhom, proizvedenim u “Park”-ovom rasadniku u Nedžarićima, ukrašene su i gredice na Marijin Dvoru, kao i u blizini Spomen obilježja u Novom Gradu, kod zgrade Općine.

Preduzeće “Park” inače prema Programu održavanja javnih zelenih površina u šest općina u Kantonu Sarajevo, kao najvećem godišnjem projektu u ovoj godini održava ukupno 2.952.893 kvadrata zelenih površina, a od toga najviše u Novom Gradu i to 1.245.862 kvadrata, zatim u Novom Sarajevu ukupno 595.536 kvadrata, u Centru 450.189 kvadrata, na Ilidži 398.459 kvadrata, u Vogošći 247.583 kvadrata, a u Starom Gradu 15.275 kvadrata.

Tokom martovskih dana na području općina Stari Grad i Centar orezano i okopano je zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja, ružičnjaka, izgrabljen otpad sa travnjaka, izvršeno orezivanje manjiih alejnih stabala, prikupljanje i odvoz prikupljenog otpada u ulici Halida Kajtaza od Mašinske škole do Željezničke stanice, u Radićevoj ulici, Dženetića čikmi, Višnjiku, Marijin Dvoru, kod zgrade Higijenskog zavoda, na Breci, u At Mejdanu, te u ulicama Kaptol, Kranjčevićeva, Branilaca Sarajeva, Čobanija, Franca Lehara, Obala Maka Dizdara, Asima Ferhatovića, Koste Hermana, Patriotske lige, Antuna Hangija, Fra Anđela Zvizdovića, Hamze Hume, Valtera Perića, na Merhemića trgu, površine u blizini zgrade Kantona, park kod Alipašine džamije, Trgu Prvog korpusa Armije RBiH, parku Hastahana, površinama u blizini Filozofskog fakulteta, Velikom i Malom parku, te u ulici Oslobodilaca Sarajeva i Marcela Šnajdera. U Novom Sarajevu uređene su površine u naseljima Grbavici I i II, te u ulicama Zmaja od Bosne, Porodice Ribar, Zagrebačka, Derviša Numića, Grbavička, Kemala Kapetanovića, Paromlinska, Čengić Vila. Na području Novog Grada proljetnim čišćenjem već su obuhvaćene površine na Otoci, u ulicama Branilaca Dobrinje, Trg djece Dobrinje, u Hrasnom, na Alipašinom polju (B faza), u naselju Aneks, ulicama Safeta Hadžića, Salke Lagumdžije, Nurije Pozderca, Emila Zole, u Bulevaru Meše Selimovića, Lužani, Džemala Bijedića, Trg solidarnosti, Olimpijska, Bajrama Zenunija, Dobrinjske bolnice, Janka Jolovića, Nerkeza Smajlovića, Mojmilo, Esada Pašalića. Proljetnim uređenjem radnici preduzeća „Park“ na području Ilidže u ovom mjesecu obuhvaćene su bile i zelene površine u Hrasnici, Pejtonu, Stupu, Nedžarićima, banjskim parkovima, Igmanu i Bjelašnici, a u Vogošći u Jošančkoj, Omladinskoj, Feriza Merzuka, Tome Mendeša, Patriotski odred Zvijezda, „Parku penzionera“, Igmanska, Skendera Kulenovića, Braće Kršo.