Cvjetna državna zastava u Malom parku u punom cvatu

Ljepote cvjetne državne zastave, koju je izradilo preduzeće “Park” u Malom parku, u ulici Maršala Tita, preko puta zgrade Predsjedništva BiH ovih dana posebno privlače pažnju prolaznika. Proljetne temperature i sunce “otvorili” su svaki od oko 7.000 cvijetova viole i ostalog sezonskog cvjetova od kojeg je zastava izrađena, a žuta i plava boja posebnom čine sliku jedne od najprometnijih šetnica u našem gradu.

Inače državnu zastavu od sezonskog cvijeća jesenas su izradili radnici preduzeća “Park”, a proteklih dana izvršili su dopunsku sadnju i zamjenu tokom zime uništenog cvijeća. Dopunsku sadnju i zamjenu sezonskog, dvogodišnjeg cvijeća radnici “Park”-a izvršili su i u drugim cvjetnim gredicama, kako na području Centra, tako i Starog Grada, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće.

Ovi poslovi urađeni su u okviru intenzivnijih radova i proljetnog čišćenja i uređenja javnih zelenih površina koje preduzeće “Park” ima u svojoj nadležnosti. Ujedno je urađeno ili se radi i okopavanje, odnosno uređenje ružičnjaka, ukrasnog grmlja, izrabljivanje i čišćenje travnjaka, prikupljanje smeća, orezivanje stabala i slično.

Cvjetne gredice od sezonskog dvogodišnjeg cvijeća računajući i cvjetnu državnu zastavu u Malom parku ukrašavat će zelene površine u Kantonu Sarajevo do druge polovine maja, a onda će na istim mjestima biti zamijenjene novim sezonskim jednogodišnjim cvijećem. Upravo za novu sadnju u toku su pripreme u “Park”-ovom rasadniku u Nedžarićima gdje je u toku proizvodnja i uzgoj novih gotovo 100.000 komada jednogodišnjih cvjetova. Veći dio upravo tog cvijeća u maju će biti zasađen u gredice u šest općina u KS i to između ostalog u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, u Velikom i Malom parku, u parkovima Koševo I i II, ulicama Hamze Hume, Zmaja od Bosne, u Bulevaru Meše Selimovića, Rustempašina, Igmanska i Jošanička te na drugim lokacijama. Dio sezonskog cvijeća nalazi se i u prodaji, tako da svi ljubitelji ukrašenih vrtova, balkona ili dvorišta dvogodišnje, a od maja jednogodišnje cvijeće mogu nabaviti i u “Park”-ovom vrtnom centru “Flora” u ulici Aleja Bosne srebrene 66 u Nedžarićima. “Flora” je otvorena svaki dan i to od ponedjeljka do subote od osam do 20 sati, a nedjeljom do 14 sati.