Povodom Dana grada Sarajeva preduzeće “Park” postavlja na stotine zastava

Kako bi veće gradske ulice bile okićene u skladu sa sutrašnjim obilježavanjem Dana grada Sarajeva- 6. aprila, pobrinula se i ekipa preduzeća “Park” zadužena za dekorisanje. Tako su jutros radnici “Park”-a započeli postavljanje gradskih i državnih zastava na postolja na stubovima javne rasvjete duž glavne saobraćajnice na području svih gradskih općina, odnosno Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva i Novog Grada. Već se vihori na stotine zastava u ulicama Maršala Tita, Zmaja od Bosne, u Bulevaru Meše Selimovića, te Obali Kulina bana, na svim većim raskrsnicama u oba pravca. Državne i gradske zastava postavljene su pomoću autokorpi, a najviše ih je ipak postavljeno duž desne obale Miljacke, od Skenderije prema i u blizini Vijećnice. Ukrašavanje gradskih ulica zastavama BiH i Grada Sarajeva povodom 6. aprila ekipe “Park”-a završit će danas u toku dana, a iste će biti uklonjene u ponedjeljak.
Na zahtjev Općine Vogošća i u ulicama Jošanička i Omladinska danas će ekipe preduzeća „Park“ postaviti zastave Općine Vogošća i Bosne i Hercegovine.
Inače, preduzeća „Park“ jedino je ovlašteno preduzeće na nivou KS za dekorisanje javnih površina povodom praznika, a naša specijalizovana radna jedinica ima vrlo široku i bogatu lepezu usluga i materijalno je obezbijeđen alatom, materijalima i mehanizacijom za izvršavanje istih u Kantonu Sarajevo, a ponekad i šire. Inače, preko 10.000 zastava raznih dimenzija i oblika, što državnih, entitetskih, kantonalnih, institucionalnih i zemalja svih država svijeta, vrlo su bogat fond kojim „Park“-ova „Dekoracija“ raspolaže i vrši iznajmljivanje istih.