Radnici “Park”-a otpočeli prvu ovogodišnju košnju travnjaka

S prvim danima aprila radnici preduzeća „Park“  osim proljetnog uređenja i čišćenja javnih zelenih površina, započeli su i prvu ovogodišnju košnju travnjaka. U četiri gradske općine već su pokošene i od trave očišćene brojne zelene površine uz glavnu gradsku saobraćajnicu.

Danas su radnici preduzeća „Park“ u parkovima Koševo I i II, te u Alipašinoj ulici i u Malom parku pomoću motornih kosilica otpočeli košnju, a nakon toga pristupilo se i izgrabljivanju i čišćenju pokošene trave. Prethodnih dana mašinski su, radnici Sektra održavanja zaduženi za područje Starog Grada i Centra, pokosili travu sa zelenih površina u Dalmatinskoj ulici, kod Starog hrama, u Radićevoj, uz i u blizini zgrade Kantona Sarajevo, u parku kod Alipašine džamije i u Malom parku, u zelenom pojasu uz saobraćajnicu na Marijin Dvoru, prema Željezničkoj stanici, u Kranjčevićevoj, u Velikom parku.

U Novom Sarajevu danas je u toku košnja trave sa zelenih površina u ulici Put života, a u Novom Gradu u Bulevaru Mimar Sinana i na Trgu Zlatnih ljiljana, a izgrabljivanje i uređenje travnjaka u ulicama Ilije Engela i Gradačačka. Jučer je u Novom Gradu izvršena i prva ovogodišnja košnja travnjaka u ulicama Mustafe Kamerića, Janka Jolovića, u Bulevaru Meše Selimovića, Branilaca Dobrinje i na Trgu zlatnih ljiljana, a protekle sedmice na Alipašinom polju u ulicama Semira Frašte, Nerkeza Smailovića, Braće Mulić, u Lukavičkoj cesti, u naselju Dobrinja V, ulici Sulejmana Filipovića, u Parku prijateljstva i u Nedžarićima.

Sutra će i radnici RJ Ilidža, osim poslova održavanja higijene na zelenim površinama, okopavanja ružičnjaka, cvjetnih gredica, okopavanja zemljišta i orezivanja sadnica ukrasnog grmlja, započet će i prvu košnju ovog proljeća koje su u njihovoj nadležnosti shodno rasporedu prema  godišnjem Programu održavanja.

Inač,  prema „Park“-ovom ovogodišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina, kao najvećem projektu koji se realizira od januara do decembra u Sektor održavanja u nadležnosti uređenja i čišćenja što podrazumijeva i ručnu i mašinsku košnju, kao i izgrabljivanje pokošene trave vršit će na ukupno 2.952.893 kvadrata zelenih površina, od čega se najviše nalazi na području Novog Grada i to 1.245.862, zatim 595.536 kvadrata u Novom Sarajevu,  potom u Centru 450.189 kvadrata, na Ilidži 398.459 kvadrata, u Vogošći 247.573 i najmanje u Starom Gradu odnosno 15.274 kvadrata.