“Park” najviše zelenila održava na području Novog Grada

Veliko poljetno uređenje javnih zelenih površina u KS nastavlja se i realizira planiranom dinamikom, a svakodnevno se na terenu mogu vidjeti na desetine radnika preduzeća “Park” koji prikupljaju otpad, okopavaju i uređuje cvjetne gredice, ružičnjake, ukrasno grmlje, a posebna pažnja posvećena je krošnji trave i prikupljanju iste. Ako je suditi po radnoj atmosferi na terenu, kao i na području drugih pet općina, u Novom Gradu, kao teritorijalno najvećem području održavanja ulažu se maksimalni napori, shodno raspoloživoj radoj snazi i mehanizaciji. Danas i jučer bilo je vrlo aktivno na području naselja Dobrinja i Alipašino polje gdje se osim košnje trave, vrši i sanacija prokopa, čišćenje smeća dječjih igrališta koja su pod nadzorom preduzeća “Park”. Danas, bez obzira na vremenske prilike, radnici zaduženi za područje ove općine mašinski kose travu u ulicama Milana Preloga, Brčanska, Antuna Branka Šimića, Žrtava fašizma. Tako je bilo i jučer i to u ulicama Geteova, Bosanska, odnosno na području Alipašinog polja (C faza). U tom naselju radnici “Park”-a radili su i sanaciju prokopa koji su u posljednje vrijeme rađeni kroz zelene površine, a od otpada su očišćena i dječija igrališta nad kojima ovo preduzeće vrši i svakodnevni nadzor.
Inače, na području Novog Grada, kao i u još pet općina preduzeće “Park” ima svoje radne jedinice koje tokom cijele godine vrše održavanje javnih zelenih površina. Teritorijalno, najviše zelenih površina radnici “Park”-a održavaju upravo u Novom Gradu i to ukupno 1.245.862 kvadrata. Zelene površine i u ovoj, kao i u ostalim općinama, kategorisane od prve do treće kategorije, od čega je u prvoj koja se uglavnom odnosi na zelene površine uz glavne gradske saobraćajnice je 118.112 kvadrata, u drugoj kategoriji je blokovska zelenilo unutar naselja u Novom Gradu i to najviše, odnosno 923.993 kvadrata, dok treća kategorija obuhvata 144.757 kvadrata.
Iste radove preduzeće “Park” obavlja i na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Ilidže i Vogošće. Po veličini prostora koji se održava je općina Novo Sarajevo gdje se održava 595.536 kvadrata javnih zelenih površina, od čega najviše čine površine u drugoj kategoriji, tačnije 382.717 kvadrata. Nakon toga slijedi područje Centar, gdje preduzeće “Park” održava ukupno 460.189 kvadrata, a i ovdje je najviše onih površina koje se nalaze u drugoj kategoriji i to 229.710 kvadrata. Na području Ilidže preduzeće “Park” održava ukupno 398.459 kvadrata javnih zelenih površina, po nešto više od 100.000 kvadrata u svakoj od tri kategoriji. Tačno 247.573 kvadrata javnih zelenih površina preduzeće “Park” održava na području Vogošća, a na području Starog Grada najmanje i to 15.274.