Nadzorni odbor KJKP “Park” imenovao Amara Keču za v.d. direktora preduzeća

Na jučer održanoj sjednici novoimenovanog Nadzornog odbora KJKP “ Park” u skladu sa Statutom preduzeća, Amar Kečo je imenovan za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća na rok od dva mjeseca. U roku od dva mjeseca biće raspisan konkurs za izbor direktora preduzeća.

Amar Kečo je diplomiran ekonomista sa višegodišnjim menadžerskim iskustvom, trenutno je vijećnik u Općinskom vijeću Ilidža, a upisan je u sudski registar kao vršilac dužnosti odgovornog lica, u skladu sa zakonskim propisima.

Prethodni direktor “Park”-a Alen Ramić biće raspoređen na radno mjesto i poslove u ovom preduzeću u skladu sa svojom stručnom spremnom.

Preuzeto: http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/nadzorni-odbor-kjkp-park-imenovao-amara-kecu-za-vd