Preduzeće “Park” u okviru velike akcije Vlade KS od sutra počinje čišćenje i uređenje 80 lokacija u šest općina

Preduzeće „Park“ tokom sedmice pripremilo je akcioni plan učešća u velikoj akciji čišćenja i pejzažnog uređenje koju je pokrenula Vlada Kantona Sarajevo i sutra u  7,30 sati na području Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće počinje svoj dio aktivnosti na čišćenju i uređenju javnih zelenih površina.

Kompletna radna snaga i mehanizacija preduzeća „Park“ zajedno sa osobama angažiranim preko ovog preduzeća kroz projekat „Javni radovi“, kao i aktivistima za zaštitu okoliša i građanima, odnosno volonterima koji se odazovu pozivu Vlade na veliko proljetno pospremanje u Kantonu Sarajevo ujutro će, istovremeno u pet općina na području Kantona početi radove prikupljanja smeća, košnje trave i uklanjanja samoniklog rastinja, uređenja cvjetnih gredica, površina  na kojima se nalazi ukrasno grmlje, stabla i slično.

Prema akcionom planu, odobrenom od Vlade, odnosno resornog ministarstva sutra će preduzeće „Park“ akciju čišćenja vršiti na 12 lokacija i to na području Centra u naselju Breka i u Vilsonovom šetalištu, u Novom Sarajevu akcija počinje u ulici Džemala Bijedića, a potom i u Vilsonovom, u Novom Gradu u ulicama Majdanska, Prvomajska, Ive Andrića, Ante Babića, groblju na Alipašinom polju (B faza) i područje uz osnovne škole „Meša Selimović“ i „Fatima Gunić“, na Ilidži na području naselja Hrasnica I i II, a u Vogošći u ulici Partizanski odred „Zvijezda“.

Akcija velikog proljetnog čišćenja, koju koordinira i kojom rukovodi Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, a u dijelu koji provodi preduzeće „Park“ u toku naredna dva mjeseca bit će očišćeno, uređeno, pokošeno, okopano i  novim cvijećem uređeno 80 lokacija u KS. Tako će od sutra pa do 22. juna na području Starog Grada i Centra biti uređene, od smeća i drugog otpada očišćene zelene površine u naseljima Breka, Višnjik, u blizini zgrade Kantona i Predsjedništva BiH, na Marijin dvoru, Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, parku kod Alipašine džamije, Koševu I, Koševu II, u ulici Muhameda Hadžijahića, Dalmatinskoj, Džidžikovcu, Mejtašu, ulici Patriotske lige, u blizini Zetre i Vilsonovom šetalištu.

U naredna dva mjeseca u Novom Sarajevu akcijom čišćenja bit će obuhvaćene površine u ulici Džemala Bijedića, na Trgu heroja, u ulici Zmaja od Bosne, na Grbavici I, Grbavici II, ulici Avde Smajlovića, u naselju Velešići, na Socijalnom, Dolac Malti, Hrasnom i u ulici Put života. U Novom Gradu, akcionim planom planirano je čišćenje površina u ulicama Majdanska, Prvomajska, Ive Andrića, Ante Babića, groblje na Alipašinom polju (B faza), površine uz osnovne škole „Meša Selimović“ i „Fatima Gunić“, na Mojmilu, u Bulevaru Meše Selimovića, u Švrakinom selu, Saraj polju, na Aneksu, Dobrinji III, Dobrinji IV, Dobrinji V, Dobrinji C-5, u Aerodromskom naselju, Alipašinom polju ( B i C faza), Otoci. Površine u Hrasnici I i II, Otesu, Stupu, u Bulevaru Meše Selimovića, Pejtonu, Lužanima, banjskim parkovima, obali rijeke Željeznice od sutra do polovine juna bit će očišćene, a pripadaju području Ilidže. U Vogošći je planirano uređenje i čišćenje površina u ulicama Partizanski odred „Zvijezda“, Ferida Merzuka, Braće Kršo, Igmanska, Tome Mendeša, Remzije Veje, Omladinska, Jošanička, Skendera Kulenovića.

Poslovi u okviru proljetnog čišćenja površina u KS, koje će realizirati preduzeće „Park“ podrazumijevaju prikupljanje i odvoz smeća, čišćenje otpadaka sa travnjaka, površina na kojima je zasađeno ukrasno grmlje, živa ograda, ruže, sezonsko cvijeće, metenje staza i platoa, mašinsku i ručnu košnju travnjaka, izgradljivanje, okopavanje, plijevljenje, orezivanje, radove na zamjeni sezonskog cvijeća, održavanje i  uređenje cvjetnih gredica, orezivanje drveća, njegu i zaštitu stabala, kao i zamjenu uništenih i farbanje štafli na parkovskim klupama.

U cijelu akciju bit će uključeni i komunalni redari preduzeća „Park“ koji će vršiti nadzor  površina nakon što budu očišćene, a tokom cijele akcije zajedno sa radnicima preduzeća „Park“ na terenu će biti i 100 osoba koje preduzeće „Park“, po odobrenju Vlade KS, angažovala pomoć JU „Služba za zapošljavanje KS“ na projekat „Javni radovi“. Na terenu će svakodnevno biti i „Park“-ovih 15 vozila (kamiona, auto korpi, traktora i druga mehanizacija).