Preduzeće „Park“ uspješno završilo  orezivanje i oblikovanje krošnji 94 platana u Alipašinoj ulici

Rano jutros ekipe preduzeća „Park“ završile su poslove orezivanja i oblikovanja krošnji platana u Alipašinoj ulici. Tokom ove sedmice, tačnije od ponedjeljka pa sve do sinoć, u noćnim satima i to od ponoći pa sve do jutarnjih sati, ekipe preduzeća „Park“ bile su na terenu u ovoj ulici i vršile poslove orezivanja krošnji 94 stabla platana u drvoredima s obje strane saobraćajnice.

Radovi na orezivanju platana koji su podrazumijevali orezivanje grana, odnosno podizanje nivoa krošnji, uklanjanje starih i rizičnih grana, sječu ili reduciranje grana koje se naslanjaju ili dodiruju kontaktnu trolejbusku mrežu, kao i oblikovanje krošnji počeli su u ponoć sa ponedjeljka na utorak i tokom noći , a radovi su trajali svaku noć sve do jutarnjih sati.

Razlog zbog kojeg su radovi na orezivanju platana rađeni noću bio je prvenstveno sigurnost prolaznika i njihove imovine, jer se radi o frekventnoj ulici, u blizini se nalaze stambeni i poslovni objekti, a prije svega što bi u slučaju da su izvođeni tokom dana bilo potrebno zaustaviti trolejbuski saobraćaj zbog blizine kontaktne mreže.

Na terenu zajedno sa „Park“-ovom ekipom specijalizovanom za orezivanje i njegu stabala, kao i autokorpama za rad na visini bila je i raspoloživa mehanizacija kojom je otpad nastao priliko orezivanja odmah prikupljan i odvožen s lica mjesta. Na terenu su istovremeno bili i komunalni redari koji, a saobraćaj je tokom radova bio preusmjeren u susjednu traku ili za pješake u potpunosti zatvoren.

Ovim radovima, koji su izvršeni na inicijativu i uz finansijsku naknadu  Općine Centar osim sigurnosnog aspekta, preduzeće „Park“ doprinijelo je i potpunoj ljepoti drvoreda platana , koja će posebno biti vidljiva u naredim danima kada krošnje olistaju.

Već početkom naredne sedmice ekipa „Park“-a će iste poslove vršiti i na stablima koja se nalaze na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH.