Dio najvećeg tima koji je jutros na brojnim lokacijama počeo akciju Vlade Kantona Sarajevo nazvanu “Vrijeme je da čistimo” su i radnici preduzeće „Park“, zajedno sa cjelokupnom raspoloživom mehanizacijom i alatom, kao i osobama angažiranim s evidencije Biroa za zapošljavanje. Polazna lokacija jutros u 7,30 sati bila je u Novom Gradu u ulicama preko puta zgrade Općine i uz dvorišta tri osnovne škole na Alipašinom polju. Istovremeno su ekipe “Park”-a, zajedno sa volonterima i građanima koji su odazvali akciji počeli čistiti smeće, kositi travu, okopavati cvijeće, odvoziti prikupljeni otpad i raditi sve druge poslove uređenja zelenila i na području Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće.
Poslovi koji će trajatin cijeli dan osim prikupljanja smeća, košnje trave i uklanjanja samoniklog rastinja, podrazumijevaju i radove na uređenju cvjetnih gredica, površina na kojima se nalazi ukrasno grmlje, stabla i slično.
Prema akcionom planu, odobrenom od Vlade, odnosno resornog ministarstva danas se zajedno sa ostalim učesnicima na tačno 12 lokacija i to na području Centra u naselju Breka i u Vilsonovom šetalištu, u Novom Sarajevu u ulici Džemala Bijedića, a potom i u Vilsonovom šetalištu, u Novom Gradu u ulicama Majdanska, Prvomajska, Ive Andrića, Ante Babića, groblju na Alipašinom polju (B faza) i područje uz osnovne škole “Džemaludin Čaušević”, „Meša Selimović“ i „Fatima Gunić“, na Ilidži na području naselja Hrasnica I i II, a u Vogošći u ulici Partizanski odred „Zvijezda“.
Akcija velikog proljetnog čišćenja, koju koordinira i rukovodi Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, u dijelu koji provodi preduzeće „Park“ bit će nastavljena i narednih dana, odnosno do 22. juna i u tom periodu bit će očišćeno, uređeno, pokošeno, okopano i novim cvijećem ukrašeno tačno 80 lokacija u KS. Na području Starog Grada i Centra u naredna dva mjeseca preduzeće “Park” u okviru ove akcije vršiti će poslove na ukupno 16 lokacija, u Novom Sarajevu na 13 različitih lokacija, najviše u Novom Gradu i to ukupno 23 lokacije, na Ilidži 18 i u Vogošći 10.
Inače, poslovi u okviru proljetnog čišćenja površina u KS, koje će realizirati preduzeće „Park“ podrazumijevaju prikupljanje i odvoz smeća, čišćenje otpadaka sa travnjaka, površina na kojima je zasađeno ukrasno grmlje, živa ograda, ruže, sezonsko cvijeće, metenje staza i platoa, mašinsku i ručnu košnju travnjaka, izgrabljivanje, okopavanje, plijevljenje, orezivanje, radove na zamjeni sezonskog cvijeća, održavanje i uređenje cvjetnih gredica, orezivanje drveća, njegu i zaštitu stabala, kao i zamjenu uništenih i farbanje štafli na parkovskim klupama.
U akciju su uključeni i komunalni redari preduzeća „Park“ koji će konzrolisati stanje na površina nakon čišćenja, a tokom cijele akcije zajedno sa radnicima preduzeća „Park“ na terenu će biti i 100 osoba koje preduzeće „Park“, po odobrenju Vlade KS, angažira pomoć JU „Služba za zapošljavanje KS“ u projektu „Javni radovi“. Na terenu svakodnevno podršku će pružati i „Park“-ovih 15 vozila (kamiona, auto korpi, traktora i druga mehanizacija).