Radnici i mehanizacija “Park”-a jutros u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” na brojnim lokacijama uređuju zelene površine

Dio najvećeg tima koji je jutros na brojnim lokacijama počeo akciju Vlade Kantona Sarajevo nazvanu “Vrijeme je da čistimo” su i radnici preduzeće „Park“, zajedno sa cjelokupnom raspoloživom mehanizacijom i alatom, kao i osobama angažiranim s evidencije Biroa za zapošljavanje. Polazna lokacija jutros u 7,30 sati bila je u Novom Gradu u ulicama preko puta zgrade Općine i uz dvorišta tri osnovne škole na Alipašinom polju. Istovremeno su ekipe “Park”-a, zajedno sa volonterima i građanima koji su odazvali akciji počeli čistiti smeće, kositi travu, okopavati cvijeće, odvoziti prikupljeni otpad i raditi sve druge poslove uređenja zelenila i na području Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće.
Poslovi koji će trajatin cijeli dan osim prikupljanja smeća, košnje trave i uklanjanja samoniklog rastinja, podrazumijevaju i radove na uređenju cvjetnih gredica, površina na kojima se nalazi ukrasno grmlje, stabla i slično.
Prema akcionom planu, odobrenom od Vlade, odnosno resornog ministarstva danas se zajedno sa ostalim učesnicima na tačno 12 lokacija i to na području Centra u naselju Breka i u Vilsonovom šetalištu, u Novom Sarajevu u ulici Džemala Bijedića, a potom i u Vilsonovom šetalištu, u Novom Gradu u ulicama Majdanska, Prvomajska, Ive Andrića, Ante Babića, groblju na Alipašinom polju (B faza) i područje uz osnovne škole “Džemaludin Čaušević”, „Meša Selimović“ i „Fatima Gunić“, na Ilidži na području naselja Hrasnica I i II, a u Vogošći u ulici Partizanski odred „Zvijezda“.
Akcija velikog proljetnog čišćenja, koju koordinira i rukovodi Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS, u dijelu koji provodi preduzeće „Park“ bit će nastavljena i narednih dana, odnosno do 22. juna i u tom periodu bit će očišćeno, uređeno, pokošeno, okopano i novim cvijećem ukrašeno tačno 80 lokacija u KS. Na području Starog Grada i Centra u naredna dva mjeseca preduzeće “Park” u okviru ove akcije vršiti će poslove na ukupno 16 lokacija, u Novom Sarajevu na 13 različitih lokacija, najviše u Novom Gradu i to ukupno 23 lokacije, na Ilidži 18 i u Vogošći 10.
Inače, poslovi u okviru proljetnog čišćenja površina u KS, koje će realizirati preduzeće „Park“ podrazumijevaju prikupljanje i odvoz smeća, čišćenje otpadaka sa travnjaka, površina na kojima je zasađeno ukrasno grmlje, živa ograda, ruže, sezonsko cvijeće, metenje staza i platoa, mašinsku i ručnu košnju travnjaka, izgrabljivanje, okopavanje, plijevljenje, orezivanje, radove na zamjeni sezonskog cvijeća, održavanje i uređenje cvjetnih gredica, orezivanje drveća, njegu i zaštitu stabala, kao i zamjenu uništenih i farbanje štafli na parkovskim klupama.
U akciju su uključeni i komunalni redari preduzeća „Park“ koji će konzrolisati stanje na površina nakon čišćenja, a tokom cijele akcije zajedno sa radnicima preduzeća „Park“ na terenu će biti i 100 osoba koje preduzeće „Park“, po odobrenju Vlade KS, angažira pomoć JU „Služba za zapošljavanje KS“ u projektu „Javni radovi“. Na terenu svakodnevno podršku će pružati i „Park“-ovih 15 vozila (kamiona, auto korpi, traktora i druga mehanizacija).