Apel građanima da zajednički čuvamo uređene javne zelene površine

Iako se radnici preduzeća „Park“ trude da svakodnevnim radom i zalaganjem, a realizirajući planove propisane Programom ili učešćem u brojnim ekološkim i drugim akcijama, očiste i urede gotovo tri miliona kvadrata zelenih javnih površina, na terenu vrlo često zbog odnosa pojedinaca stanje i nije na zadovoljavajućem nivou.

Proljetni radovi i pripreme zelenila za novu vegetativnu fazu, ali i turističku sezonu najviše otkrivaju pravo stanje i nemaran odnos pojedinaca prema javnom zelenilu. Posebno je ta slika vidljiva u jutarnjim satima, kada rezultati u obliku smeća i otpada osvanu na zelenim površinama, pa radnici „Park“-a dobar dio radnog dana moraju prikupljati smeće koje je umjesto u korpama i kontejnerima ostavljeno na travnjaku, u cvjetnim gredicama, u nasadima žive ograde ili ukrasnog grmlja. 
U posljednje vrijeme primjetno je i da sve više komunalnog smeća iz domaćinstva biva ostavljeno u parkovske korpe, a uglavnom se radi o hrani ili ambalaži u kojoj je bila hrana, koju psi lutalice i ptice vade iz parkovskih korpi i raznose po zelenim površinama. Parkovske korpe kapacitetom ne mogu primiti toliku količinu smeća i zbog toga vrlo često rad „Park“-ovih radnika bude dijelom minimaliziran.
Uporedo s tim i dalje se dešava da na terenu zatičemo polomljene klupe i uništen parkovski mobilijar, a najsvježiji primjer zabilježen je u ulici Bajrama Zenunija u Novom Gradu, gdje su uz drvored jasena, uz parkovsku stazu u potpunosti polomljene i oštećene parkovske klupe. 
U vrijeme bitnih ekoloških datuma i dana u godinu posvećenih zaštiti prirode i okolišu preduzeće „Park“ još jednom upućuje apel građanima da se prema javnom zelenilu odnose kao prema javnom dobru svih nas, prema onome što naš ambijent življenja čini ljepšim i ugodnijim i prema našoj zajedničkoj finansijskoj investiciji.