Košnja trave, priprema cvjetnih gredica, uređenje zelenila na terenu svakodnevne aktivnosti radnika “Park”-a

Prema Programu održavanja javnih zelenih površina, kao najvećem projektu koje preduzeće „Park“ realizira na terenu, danas na području šest općine u KS radnici ovog preduzeća realiziraju poslove koji osim higijene i čišćenja smeća podrazumijevaju orezivanje ukrasnog grmlja, pripremu cvjetnih gredica za sadnju novog cvijeća, mašinsku i ručnu košnju trave, metenje i čišćenje parkovskih staza, plijevljenje i okopavanje, izgrabljivanje i prikupljanje pokošene trave.

Na području općina Stari Grad i Centar radna jedinica Sektora održavanja tako danas vrši utovar i odvoz prikupljenog smeća u ulici Štrosmajerova, na Breci i u Velikom parku. Na Trgu Prvog korpusa Armije RBiH, na površinama u blizini Alipašine džamije i na Marijin dvoru radnici ove jedinice vrše i poslove uklanjanja starog sezonskog cvijeća, te pripremu zemljišta za sadnju novog cvijeća iz „Park“-ove rasadničke proizvodnje uzgojenog upravo za ovu namjenu. Košnja i izgrabljivanje travnjaka uporedo se radi u ulici Antuna Hangija, Zuke Džumhura, Trgu oslobođenja- Alija Izetbegović, na brani, kod Starog hrama i u ulici Ejuba Ademovića.

I na području Novog Sarajeva vrlo je aktivno, a osim poslova higijene koji su jutros odrađeni u sve tri zone održavanja zelenih površina u nadležnosti RJ Novo Sarajevo, u toku je košnja travnjaka i prikupljanje pokošene trave u ulicama Ferde Hauptmana, na Trgu heroja i u ulici Džemala Bijedića. U ulici Avde Smajlovića vrše se i poslovi prikupljanja, utovara i odvoza ranije prikupljenih i orezanih grana.

Jutros je radna jednica „Park“-a zadužena za održavanje zelenila u Novom Gradu počela metenje i čišćenje parkovskih staza na području Dobrinje, u arlama uz šetalište vrši se izgrabljivanje i čišćenje smeća i biootpada, u blizini zgrade Općine u toku su poslovi okopavanja i uređenja ružičnjaka. Na području Novog Grada danas radnici „Park“-a kose travu na zelenim površinama na Trgu Sarajevske olimpijade, u Branilaca Dobrinje i Parku prijateljstva.

„Park“-ova radna jedinica na Ilidži, tačnije u Hrasnici mašinskim kosilicama uređuju travnjake, a uporedo na rondou i u banjskim parkovima vrše plijevljenje i uređivanje cvjetnih gredica, dok na potezu od Stupa prema Nedžarićima se vrši okopavanje zemljišta uz sadnice ukrasnog grmlja.
U ulicama Igmanska i Braće Kršo radnici zaduženi za područje Vogošće vrše mašinsku košnju trave, izgrabljivanje i prikupljanje pokošene trave i drugog otpada, kao i odvoz istog, u Parku penzionera i na Trgu žrtava Srebrenice metenje i čišćenje staza, a od trave i drugog otpada čiste i uređuju, te vrše prekopavanje zemljišta u okviru cvjetnih gredica ispred i u blizini zgrade Općine.

Uporedo prema Akcionom planu odvija se i akcija čišćenja započeta u subotu, koju je pokrenula Vlada KS, a na terenu osim radnika „Park“-a, kompletne mehanizacije i komunalnih redara su svakodnevno i osobe angažirane u ovom preduzeću preko projekta „Javni radovi“.