Komunalni redari „Park“-a nadziru rezultate rada akcije „Vrijeme je da čistimo“

Komunalni redari jedinica su u sastavu preduzeća “Park”, a osim redovnih obaveza i poslova od protekle subote dio su tima koji na terenu realizira veliku akciju čišćenja pokrenutu od strane Vlade KS.

Njihov zadatak je nadzor i zaštita od ponovnog prljanja i uništavanja zelenih površina koje su očišćene u proteklih sedam dana, kao i u nastavku akcije. Osim radnika preduzeća “Park” koji na terenu realiziraju čišćenje, košnju trave, uređenje cvjetnih gredica i drugog, svakodnevno se nalaze i pripadnici jedinice “Komunalni redari” koji vrše nadzor i evidentiraju one koji čine prekršaj Zakon o komunalnoj čistoći, a svoje zapisnike ili službene zabilješke, sa fotografijama dostavljaju Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na dalje postupanje. Raspoređeni u timove komunalni redari svakodnevno su na terenu na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošća.

Komunalni redari na terenu će biti i u narednim danima i nadzirati 80 lokacija koliko će preduzeće “Park” očistiti i urediti u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo”. Te aktivnosti svakako će nastaviti i nakon 22. juna, odnosno po završetku akcije. U prvih sedam dana nije zabilježena pojava kršenja zakonskih odredaba na lokacijama koje se čiste u okviru akcije, mada kroz svoje druge, redovne obaveze i dalje na terenu odnosno na drugim površinama itekako jesu i uglavnom se odnose na parkiranje automobila na javne zelene površine, nepropisno odlaganje smeća, uništavanje parkovskog i mobilijara na dječijim igralištima, neovlašteno prokopavanje i blagovremeno saniranje javnih zelenih površina.

Tako su komunalni redari “Park”-a samo u prva tri mjeseca ove godine kroz redovne poslove na terenu intervenisali 11.115 puta, odnosno uradili 10.010 pregleda dječijih, sportskih i rekreativnih igrališta, sačinili 504 zapisnika i službene zabilješke, 582 obavijesti o prekršaju i 19 kontrolnih pregleda. U skladu sa nadležnostima komunalni redar na licu mjesta evidentira prekršioce Zakona o komunalnoj čistoći, vrši fotografisanje i obradu podataka, a visinu novčane kazne za prekršaj određuje kantonalni komunalni inspektor Uprave za inspekcijske poslove u skladu sa Zakonom.