Dan: 7 mjeseci ago

Preduzeće “Park” na terenu održava više od 62 hiljade metara

Osim košnje trave, okopavanje i uređenja ružičnjak, svakodnevne higijene, odnosno prikupljanja smeća, sadnje sezonskog cvijeća, radnici “Parka” zaduženi za održavanje javnih zelenih površina svakodnevno vrše i poslove orezivanja i uređenja žive ograde. Danas, se tako na brojnim lokacijama, a čemu ni kiša i hladno vrijeme ne pravi smetnju, uređuju nasadi žive ograde i to na području | Pročitaj više |