Krajem aprila i početkom maja “Park” očistio smeće sa gotovo 6 miliona kvadrata površina i prikupio 130 kubika otpada

 

Rezultati radova koje radnici preduzeća“ Park“ vrše dvadesetak dana na terenu, u okviru akcije koju je pokrenula Vlada KS, već su vrlo vidljivi na terenu, a do sada je završeno čišćenje i uređenje površina u ukupno 22 naselja i ulica, te započeto uređenje sedam novih lokacija.
Od početka akcije, 20. aprila izvršeni su poslovi čišćenja, košnje travnjaka, orezivanja ukrasnog grmlja i samoniklog rastinja na Breci, u ulicama Džemala Bijedića, Majdanska, Prvomajska, Ive Andrića, Ante Babića, groblje na Alipašinom polju, prostor uz tri osnovne škole u ovom naselju, Hrasnica I i II, ulica Partizanski odred „Zvijezda“ u Vogošći, a druge sedmice u naselju Višnjik, površine u blizini ulice Maršala Tita, na Marijin dvoru, na Trgu heroja, u ulici Zmaja od Bosne, u naselju Mojmilo, u Bulevaru Meše Selimovića, na Otesu, na Stupu, u ulici Feriza Merzuka, Jošanička i Igmanska.
Prema izvještajima u prve dvije sedmice, od početka akcije do sada, preduzeće „Park“ realizirao je četvrtinu ukupnog Akcionog plana, a do tada je od smeća i otpada očišćeno 5.947.802 kvadrata površina, od čega u prvoj sedmici 3.719.386 kvadrata, a 2.228.419 u drugoj. Mašinski je pokošena trava na ukupno 1.198.300 kvadrata travnjaka, od čega 858.700 kvadrata tokom posljednjih deset dana aprila i 339.600 kvadrata u prvim danima maja. Na pojedninim lokacijama izvršeno je i izgrabljivanje travnjaka i čišćenje otpada sa ukupno 312.300 kvadrata površina, na blizu 100.000 kvadrata parkovskih staza i stepeništa izvršeno je čišćenje i prikupljanje otpada. Prikupljeno i odvezeno je 130 kubnih metara otpadnog materijala, od čega najviše na području općina Centar i Stari Grad i to 46 kubika, potom u Novom Gradu 28, u Novom Sarajevu 24, na Ilidži 17 i 15 s područja Vogošće.
Tokom prve sedmice akcije i „Parkova“ jedinica specijalizovana za njegu i orezivanje stabala izvršila je orezivanje i uređenje krošnji 72 stabla pomoću autokorpi i to na Višnjiku, u ulicama Patriotske lige, Juraja Najtharta, Porodice Ribar, Avde Smajlovića, na Trgu ZAVNOBiH-a. Ista ta ekipa realizirala je poslove sa ekipom umjetnika na izradi murala Davorinu Popoviću u Radićevoj, a radilo se i tokom noćnih sati i u danima praznika i vikenda, u banjskim parkovima izvršeno je i orezivanje stabala uz prilazne ceste prema Velikoj aleji i rimskim iskopinama, kao i u ulici Patriotske lige gdje je u toku sanaciono orezivanje stabala divljeg kestena.
U dosadašnjem dijelu akcije „Vrijeme je da čistimo“ radnici „Parka“ izvršili su čišćenje smeća i drugog otpada, košnju trave i uređenje zelenih površina u Spomen parku Vraca, kao i sadnju sezonskog cvijeća u cvjetnu gredicu u centralnom dijelu i to u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture KS.
Prema planu lokacija , odnosno njih 80 koje će biti uređene u okviru cijele akcije, jučer je „Park“ počeo čišćenje i uređenje novih sedam lokacija, a to su naselje Koševsko brdo, Grbavica I, Švrakino selo, Aneks, Pejton, Lužani i ulica Braće Kršo u Vogošći.