Tokom aprila komunalni redari „Parka“ imali 4.295 intervencija

Preduzeće “Park” već gotovo dvadesetak dana na terenu u punom kapacitetu učestvuje u akciji čišćenja i uređenja koju je pokrenula Vlada KS. Osim radnika koji obavljaju poslove komunalne higijene, na terenu je prisutna i kompletna ekipa “Parkovih” komunalnih redara.
Zbog akcije “Vrijeme je da čistimo” rad popularnih eko policajaca organiziran je subotama i 1. maja. Komunalni redari obavljaju poslove neposredne zaštite i nadzora održavanja javnih zelenih površina. Ova ekipa posebno nadzire dvadesetak lokacija koje su do sada u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” uredili i od otpada očistili radnici “Parka”.

Na terenu je svakodnevno 11 komunalnih redara.

Rezultati rada komunalnih redara na terenu prezentacija su ustvari ukupnog odnosa pojedinaca prema javnim zelenim površinama kao javnom dobru svih nas. Tako su toku aprila komunalni redari “Parka” na području KS imali ukupno 4.295 intervencija, od čega su sačinili 218 zapisnika i službenih zabilješki, tri puta su izvršili kontrolni pregled, sačinili 243 obavijesti o prekršaju (parkiranje automobila na javnim zelenim površinama) i izvršili čak 3.831 pregled dječijih i sportskih igrališta.

Samo prvog radnog dana u maju komunalni redari “Parka” na terenu su intervenisali 119 puta.
Komunalni redari svoje svakodnevne zadatke obavljaju na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći, što podrazumijeva evidentiranje, između ostalog, onih koje svojim parkiranim automobilima uništavaju javne zelene površine, koji odlažu smeće i drugi otpad na zelene površine, koji neovlašteno vrše prokopavanje ili blagovremenne sanaciju prokopa na zelenim površinama, koji uništavaju javno zelenilo i mobilijar, te pregledaju i nadziru stanje određenog broja dječijih i sportskih igrališta u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu i u Vogošći.
Od početka, tokom, ali i nakon akcije “Vrijeme je da čistimo” zadatak komunalnih redara, osim redovnih zadataka je također nadzor i neposredna zaštita površina koje su očišćene ili koje će biti očišćene, a prema Akcionim planu do 22. juna bit će ih ukupno 80.
Nakon evidentiranja onih koji čine prekršaj Zakon o komunalnoj čistoći, svoje zapisnike ili službene zabilješke, sa fotografijama Služba komunalnih redara, obrađuje i dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na dalje postupanje, a u skladu sa nadležnostima komunalni redar na licu mjesta evidentira prekršioce Zakona o komunalnoj čistoći, vrši fotografisanje i obradu podataka, dok visinu novčane kazne za prekršaj određuje kantonalni komunalni inspektor Uprave za inspekcijske poslove u skladu sa Zakonom.