Inženjeri hortikulture “Parka” educiraju osnovce i srednjoškolace o značaju životne sredine

U okviru proljetnih aktivnosti na uređenju i čišćenju koje se u Sarajevu realiziraju od 20. aprila, preduzeće “Park” u saradnji s Ministarstvom obrazovanja KS realizira i edukaciju sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca, članova ekoloških sekcija o značaju zaštite životne sredine, aktivnostima koje ovo preduzeće realizira na terenu, problematici i najčešćim pojavama uništavanja zelenih površina, sadnica, parkovskog i dječjeg mobilijara, te načinima kako spriječiti i prijaviti te pojave. Inženjeri hortikulture preduzeća “Park” već su završili obuku i edukaciju srednjoškolaca II i III gimnazije, te Srednje škole za okoliš i drvni dizajn. Narednih dana edukativna nastava mladim ekolozima bit će održana u osnovnim školama “Fatima Gunić” i “Hrasno”, te Srednjoj medicinskoj školi na Jezeru. Planirana edukacija bit će završena do kraja trajanja akcije “Vrijeme je da čistimo”, odnosno do kraja ove školske godine.