Dan: 5 mjeseci ago

“Parkovo” cvijeće krasi kružne tokove u Novom Gradu

U saradnji sa Općinom Novi Grad, preduzeće “Park” cvijećem je počelo ukrašavati i kružne tokove u sklopu saobraćajnica u ovoj općini. Oko 10.000 komada sezonskih cvjetova od sada, pa tokom ljeta i jeseni krasit će zelene dijelove unutar kružnih tokova na Otoci, odnosno u ulici Džemala Bijedića, u Buča potoku, u ulici Safeta Zajke, na Mojmilu, | Pročitaj više |