“Park” realizirao prvu polovinu akcionog plana u prvom mjesecu akcije “Vrijeme je da čistimo”

Protekao je prvi mjesec od početka akcije “Vrijeme je da čistimo” a rezultati preduzeća “Park” na terenu obavljenih poslova su zaista veliki. Radi se o milionima kvadrata očišćenih i pokošenih zelenih površina, stotinama kubika prikupljenog otpada, stotinama intervencija na stablima.Od 20. aprila kada je akcija i započela preduzeće “Park” do 20. maja od smeća i drugog otpada očistilo je ukupno 11.738.574 kvadrata zelenih površina, a u prosjeku sedmično je čišćeno između dva ili tri miliona kvadrata. Naravno ovdje se radi o ponovljenim radnjama na istim površinama, koje na žalost zahtijevaju gotovo svakodnevnu higijenu.Već do sada pokošena je trava na 2.717.500 kvadrata travnjaka, a na 804.800 kvadrata je izvršeno izgrabljivanje i čišćenje travnjaka od smeća. Samo za trideset dana akcije radnici preduzeća “Park” prikupili su i odvezli 350 kubika otpadnog materijala.S obzirom da “Park” ima i specijaliziranu jedinicu za njegu i zaštitu odraslih stabala, u prvoj polovini akcije naši radnici su uz pomoć autokorpi imali intervenciju na 171 stablu, u smislu njihove sječe ili orezivanja i oblikovanja krošnji. Jednu sedmicu tokom akcije ti uposlenici bili su podrška umjetnicima koji su i tokom dana, ali i noći izrađivali mural frontmenu Indexa, legendarnom Davorinu Popoviću u Radićevoj ulici. Naši inženjeri hortikulture za vrijeme trajanja akcije u osnovnim i srednjim školama u KS, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja proveli su edukaciju mladih o značaju i zaštiti okoliša i zelenih površina. Edukacija je već realizirana u II i III gimnaziji, te Srednjoj školi za drvni dizajn. U narednih tridesetak dana časovi o zaštiti i očuvanju okoliša bit će održani i učenicima osnovnih škola “Fatima Gunić” i “Hrasno”, te u Srednjoj medicinskoj školi na Jezeru.Prema Akcionim planu koji je preduzeće “Park” izradilo prije početka akcije predviđeno je da će u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” naši radnici urediti ukupno 80 lokacija- naselja i ulica. Do kraja prošle sedmice očišćeno je i uređeno tačno 41 naselje i ulica. Od jučer pa do petka bit će očišćeno i uređeno još novih pet lokacija, što znači da će radnici “Parka” u toku ove, pete sedmice, očistiti površine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, u ulici Avde Smajlovića na Vracama, na Dobrinji IV, u banjskim parkovima na Ilidži i u ulici Tome Mendeša u Vogošći. Nakon toga u naredne tri sedmice predstoji uređenje još 34 lokacije. U konačnici, a to je do 22. juna “Park” će očistiti sve površine predviđene planom, ukupno njih 80. Zajedno sa radnicima preduzeće “Park” i kompletnom mehanizacijom, protekli mjesec radile su i osobe angažirane putem projekta “Javni radovi”, kao i kompletna naša Služba komunalnih redara koja na terenu vrši nadzor i zakonsku zaštitu očišćenih i uređenih zelenih površina.