Radnici “Parka” kose travu, orezuju živu ogradu, stabla i sade sezonsko cvijeće

Iako padavine i vlaga itekako pogoduju bujanju vegetacije, radnici preduzeća “Park” svakodnevno na terenu obavljaju poslove košnje i uređenja travnjaka, a na pojedinim lokacijama već nekoliko puta je izvršena košnja i prikupljanje otpada.
Kompletna radna snaga Sektora održavanja javnih zelenih površina, sa raspoloživim alatom i mehanizacijom je na terenu, radi se i subotama, a cilj je površine određene Programom održavanja očistiti od trave i drugog otpada. Danas naša jedinica zadužena za područje Starog Grada i Centra kosi i uređuje površine u Vrazovoj, zeleni pojas uz saobraćajnicu na Marijin dvoru. Na četiri lokacije u Novom Sarajevu danas su radnici “Parka” zaduženi za područje ove općine već od jutarnjih sati i kose travu u ulicama Azize Šaćirbegović, Džemal Bijedića, Porodice Ribar i Nedima Filipovića. Čak sedam timova u Novom Gradu mašinski kosi travu na području ove općine, a već se privode kraju radovi na uređenju travnjaka u ulicama Miroslava Krleže, Trg sarajevske olimpijade, u Aerodromskom naselju, ulici Žrtava fašizma, Brčanskoj, Džemal Bijedića i Safeta Zajke, a izgrabljivanje trave radi se u ulicama Miroslava Krleže, Trgu Sabora Bosanskog i Gandijevoj.
Ekipa zadužena za uređenje površina na području Ilidže, definisanih Programom održavanja, danas na rasporedu ima zadatak pokositi i urediti travnjake u naselju Hrasnica.
U Vogošći u kojoj “Park” također ima svoju jedinicu za održavanje površina, u ulici Feriza Merzuka danas se privodi kraju košnja i prikupljanje pokošenog otpada.
Na terenu se istovremeno rade i drugi poslovi, na Marijin dvoru i u ulici Dajanli Ibrahim bega vrši se čišćenje parkovskih staza, u Grbavičkoj orezivanje žive ograde, u Zmaja od Bosne i Zagrebačkoj sadnja sezonskog cvijeća, na Dobrinji orezivanje žive ograde, kao i u naselju Pejton.
U svakoj od šest općina cijeli dan radnici “Parka” su na terenu i vrše prikupljanje i odvoz smeća. “Parkova” ekipa zadužena za njegu i orezivanje stabala pomoću autokorpi vrši poslove orezivanje i oblikovanja krošnji stabala, a danas su na terenu u Starom Gradu, Novom Sarajevu i u ulici Akifa Šeremeta u Novom Gradu.