Osnovci iz Centra imaju svoje botaničke kutke

Projekat u kojem osnovci jedanaest osnovnih škola i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju će imati svoj botanički kutak, a koji realiziraju Općina Centar i preduzeće „Park“, polako se privodi kraju.

Osnovci devet škola zajedno sa svojim nastavnicima i radnicima „Parka“ od stabala, ukrasnog grmlja, ruža i sezonskog cvijeća već su izgradili svoje mini botaničke bašte, a narednih dana taj posao uradit će i u preostale tri.

Ove sedmice od drveća, grmlja i cvijeća svoj kutak zajedno sa uposlenicima „Parka“ grade djeca i mladi ekolozi „Katoličkog školskog centra Sv. Josip“ i OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ u dvorištu svoje škole. U istom periodu u parku Koševo II, u blizini Austrijske kuće svoj zajednički botanički kutak grade i učenici dvije osnovne škole i to „Musa Ćazim Ćatić“ i „Safvet-beg Bašagić“.

Botanički kutak već imaju, čiste, održavaju i njeguju učenici OŠ“Hasan Kaimija“ na Soukbunaru u blizini objekta Mjesne zajednice, iz OŠ“Isak Samokovlija“ u ulici Franca Lehara, iz OŠ““Nafija Sarajlić“ na zelenoj površini u blizini dvorane „Juan Antonio Samaranch“, iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u svom dvorištu, iz OŠ“Hasan Kikić“ u ulici Dajanli Ibrahim-bega.

U narednim danima svoj botanički kutak izgradit će i mladi ekolozi iz OŠ „Vladislav Skarić“ u školskom dvorištu, iz OŠ“ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, te iz OŠ“Alija Nametak“ također u školskim dvorištima.

Nabavku sadnica, sadnju i ukupnu realizaciju projekta finansira Općina Centar, odnosno Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, a sadnice, pripremne radove, sadnju, kao i edukaciju osnovaca o postupku sadnje, njege i održavanja sadnica realizira preduzeće „Park“.