Za pet sedmica “Park” u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” uredio 46 naselja i ulica

Akcija “Vrijeme je da čistimo” traje već šestu sedmicu, a rezultati sedmodnevnih radova na terenu sačinjeni već pet puta govore o milionskim kvadratima očišćenih i uređenih zelenih površina.Samo tokom prošle sedmice, prema izvještaju preduzeća “Park” dostavljenom Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS pokošeno je i od trave očišćeno 970.000 kvadrata zelenih površina, što u konačnici od početka akcije, odnosno 20. aprila do ponedjeljka iznosi 3.688.000 kvadrata. Ovdje se radi o ponovljenim radnjama košnje, u smislu da su neke lokacije već pokošene dva ili tri puta.Svakodnevno na terenu vršena je higijena, odnosno čišćenja i prikupljanja smeća i drugog otpada, a samo u protekloj sedmici radnici “Parka” očistili su 3.239.386 kvadrata površine i odvezli 126 kubika otpada. Inače, od početka akcije,odnosno za pet sedmica ukupno je očišćeno 13.977.960 kvadrata javnih površina, a odvezeno ukupno 476 kubika otpada.Tokom prošle sedmice ekipa “Parka” specijalizovana za njegu i orezivanje stabala imala je na terenu ukupno 103 intervencije na stablima, a od početka akcije ukupno su intervenirali 274 puta, s tim da su jednu sedmicu radili potpuno druge poslove-bili podrška na izradi murala Davorinu Popoviću u Radićevoj ulici.Osim ovih poslova, u okviru akcije koja će trajati do 22. juna, radnici “Parka” radili su poslove čišćenja parkovskih staza, plijevljenje i okopavanje zemljišta uz sadnice žive ograde, orezivanje i oblikovanje iste, presađivanje mladih stabala, plijevljenje korova, okopavanje zemljišta, pripremu površina za sadnju cvijeća i slično.Na terenu su uporedo bili i naši komunalni redari, koji vrše zaštitu i provedbu Zakona o komunalnoj čistoći u Kantonu Sarajevo, a samo od 20. do 24. maja sačinili su 37 zapisnika i službenih zabilješki, isto toliko automobila su zabilježili u prekršaju (parkirani na zelenim površinama), imali jedan kontrolni pregled i izvršili ukupno 772 nadzorna pregleda dječjih i sportskih igrališta.”Parkovi” inženjeri hortikulture obavili su, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja KS i edukaciju učenika Srednje medicinske škole Jezero o očuvanju i zaštiti okoliša i životne sredine.Za pet sedmica inače radnici “Parka”, zajedno sa osobama angažiranim putem projekta “Javni radovi” očistili su i uredili ukupno 46 lokacija- naselja i ulica, a početkom ove sedmice počelo je čišćenje i uređenje novih osam. Tako će to petka biti uređene površine u parku kod Alipašine džamije, na lokalitetu Koševo I i II, u Velešićima, u Aerodromskom naselju, u Dobrinji C-5, na obali Željeznice na Ilidži i u ulici Braće Kršo u Vogošći.Od narednog ponedjeljak do kraja akcije “Vrijeme je da čistimo” odnosno 22. juna bit će uređeno i preostalih 26 naselja i ulica, a time će biti i finaliziran Akcioni plan kojim je predviđeno da će “Park” tokom dvomjesečne akcije ukupno urediti 80 lokacija.