“Park” završava drugu fazu čišćenja Spomen parka Vraca

Preduzeće “Park” danas će završiti uređenje i čišćenje drugog dijela Spomen parka Vraca i to na potezu od centralnog platoa do spomenika Radojki Lakić. U okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS angažiralo je preduzeće “Park” za čišćenje samoniklog rastinja, košnju trave, čišćenje smeća i druge poslove na uređenju zelenih površina Spomen parka. Prvi dio akcije radnici “Parka” realizirali su od 29. aprila do 4.maja, a odnosio se na čišćenja i uređenja centralnog dijela Spomen parka. Tom prilikom u arli na platou zasađeno je i sezonsko cvijeće. Protekle sedmice radnici “Parka” iste radove su nastavili i na drugom dijelu od centralnog platoa do spomenika Radojki Lakić, a danas će u toku dana biti i finalizirani. Uklonjene su ogromne količine samoniklog rastinja, izvršeno čišćenje smeća i pokošena trava sa travnjaka. Ispomoć u poslovima čišćenja i uređenja Spomen parka Vraca preduzeću “Park” su i osobe angažirane putem projekta “Javni radovi”, a ujedno je na terenu i mehanizacija ovog preduzeća. O rezultatima same akcije svjedoče i slike s terena koje pokazuju stanje prije i poslije uređenja.