“Park” očistio gotovo šezdeset naselja i ulica u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo”

Dvomjesečni akcijski radovi na uređenju i čišćenju zelenih površina u našem gradu preduzeća “Park” ulaze završnu fazu, a jutros su opet na terenu brojne ekipe ovog preduzeća koje u pet općine istovremeno osim mašinske i ručne košnje, uređuju ukrasno grmlje, cvjetne gredice, ružičnjake, orezuju stabla, čiste travnjake. Subote su postale uobičajeno vrijeme za finaliziranje sedmičnih planova i lokacija u okviru Akcionog plana, a već je u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo završeno gotovo 60 lokacija, od ukupno 80 planiranih. Jutros su na četrnaest lokacija ekipe “Parka” započele svoje aktivnosti, a pogodni vremenski uslovi omogućavaju da se obave svi planirani poslovi u predviđenom roku. U Centru su jutros u toku poslovi košnje travnjaka, orezivanja žive ograde, okopavanje zemljišta u cvijećnjacima, metenje staza i prikupljanje smeća u ulicama Patriotske lige, na površinama uz ulice Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina, na Breci i u Malom parku. Samo slika smeća u Spomen parku “Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću” govori koliko će posla biti danas urađeno. Ekipa “Parka” zadužena za područje Novog Sarajeva danas u Velešićima uređuje travnjake, vrši mašinsku i ručnu košnju trave, a istovremeno se rade i poslovi izgrabljivanja, te čišćenje travnjaka od drugog otpada.
Na pet lokacija u Novom Gradu i to u ulicama Salke Lagumdžija, Braće Mujić, Safeta Hadžića i na Saraj polju, Mojmilu istovremeno se radi košnja i uređenje, odnosno čišćenje travnjaka.
Danas će ekipa “Parka” zadužena za područje Ilidže urediti zelene površine u naselju Lužani, jer osim košnje trave pomoću mašina, vrši se i uklanjanje trave iz ružičnjak, kao i čišćenje parkovskih staza od otpada.
Na području Vogošće jutros su započeti isti poslovi, do kraja dana trava će biti pokošena i prikupljena sa zelenih površina u ulici Tome Mendeša, a u ulici Braće Kršo orezana i uređena živa ograda.
Jutros je na terenu i ekipa “Parka” čiji zadatak je njega i orezivanje stabala i to u Novom Sarajevu i Novom Gradu. Njihov zadatak je danas izvršiti orezivanje grana i podizanje nivoa krošnji stabala kestena u ulici Zmaja od Bosne i platana u drvoredu u Bulevaru Meše Selimovića. “Parkovi” radnici specijalizovani za ove radove svoj posao obavljaju uz pomoć autokorpi. Kompletne radove u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo” uz radnike prati i mehanizacija ovog preduzeća, kao i osobe angažirane projektom “Javni radovi”, kao i ekipa Komunalnih redara koja, osim svojih redovnih poslova, vrši nadzor očišćenih lokacija. Inače zadatka preduzeća “Park” je do 22. juna završiti uređenje i čišćenje zelenih površina u 80 naselja i ulica na području Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošća, a već je završeno gotovo osamnaest posto planiranih poslova.