Za sedam sedmice akcije “Vrijeme je da čistimo” preduzeće “Park” uredilo gotovo 5 miliona kvadrata travnjaka

Radnici preduzeća „Park“ za sedam sedmica trajanja akcije „Vrijeme je da čistimo“ uredili 66 lokacija u naseljima i ulicama, a u naredne dvije sedmice preostalo je da urede još 14.
Jučer je započelo čišćenje i uređenje osam novih lokacija. Zadatak je do kraja ove sedmice očistiti i urediti površine u Dalmatinskoj ulici, na Džidžikovcu, Mejtašu, Socijalnom, Dolac Malti, Otoci, Saraj polju i u ulici Skendera Kulenovića u Vogošći. Naredne sedmice kada se i završava akcija, prema Akcionom planu, ostalo je još da budu uređene površine u ulici Patriotske lige, u blizini dvorane “Juan Antonio Samaranch“, u naselju Hrasno, na Dobrinji, u banjskim parkovima na Ilidži i ulici Braće Kršo u Vogošći. Time će 22. juna biti finaliziran „Parkov“ plan akcije uređenja i čišćenja ukupno 80 lokacija.
Svake sedmice, od 20. aprila kada je počela akcija od sada, uporedo sa „Parkovim“ redovnim poslovima na terenu, u prosjeku su čistili po devet lokacija. Rezultati sumirani u izvještajima koji se sedmično dostavljaju Vladi KS, koja je i pokrenula akciju, su pokazatelj i cjelokupnog stanja na terenu, jer su za 50 dana akcije radnici preduzeća „Park“ pokosili  travu sa gotovo pet miliona kvadrata zelenih površina, konkretno 4.962.500 m2 . Navedeni podatak ukupan je zbir svih košnji travnjaka na terenu, a one su od početka akcije do sada na pojedinim lokacijama obavljane i nekoliko puta. Preko 20 miliona kvadrata zelenih površina u manje od dva mjeseca od smeća i otpada su očistili radnici „Parka“ u smislu prikupljanja komunalnog i drugog otpada. S tih površina odvezeno je tačno 605 kubika otpada. Pomoću alata vršeno je i izgrabljivanje otpada sa travnjaka u smislu prikupljanja pokošene trave ili drugog biootpada, a do sada je taj posao urađen na ukupno 1.623.700 kvadrata.
Uporedo s radnicima „Parkovih“ jedinica raspoređenih na području šest općina u KS koji su zaduženi za uređenje i čišćenje zelenih površina, na terenu su svih sedam sedmica bili i radnici „Parkove“ ekipe specijalizovane za poslove orezivanja i njege velikih stabala. Za četrdeset dana ukupno su intervenisali 429 puta, odnosno na tom broju stabala su vršili poslove orezivanja i oblikovanja krošnji, dijelova ili cijelih stabala. Jednu sedmicu na početku akcije ova ekipa bila je ispomoć umjetnicima koji su iz krana autokorpe u ulici Radićeva izradili mural Davorinu Popoviću.
Komunalni redari preduzeća „Park“ čiji zadatak je provedba odredbi Zakona o komunalnoj čistoći, tokom maja, na području Kantona Sarajevo intervenisali su ukupno 3.422 puta, odnosno sačinili su 249 zapisnika i službenih zabilješki, tri kontrolna pregleda, 247 automobila su evidentirali u prekršaju, jer su bili parkirani na javnim zelenim površinama, te uradili 2.923 pregleda dječijih i sportskih igrališta. Zadatak komunalnih redara je i tokom akcije vršiti nadzor na površinama koje su očišćene u okviru same akcije.
Pomoć u izvršavanju poslova uređenja čišćenja i prikupljanja otpada, metenja staza i platoa, košnje i izgrabljivanja travnjaka, okopavanja zemljišta u cvijećnjacima, ružičnjacima, uz ukrasno grmlje, orezivanju i slično su i osobe angažirane putem projekta „Javni radovi“ koje su početkom akcije angažirane u preduzeću „Park“.