Na području Centra u toku izgradnja tri dječija igrališta

Ovogodišnja saradnja Općine Centar i preduzeća „Park“ već rezultira izgradnjom novih dječijih igrališta i rekonstrukcijom postojećih, a na tri lokacije upravo je završena ili se završava izgradnja novih prostora za dječiju igru i zabavu.

U ulici Dajanli Ibrahim bega preduzeće „Park“ na do prije petnaestak dana zelenoj površini, završena je izgradnja novog dječijeg igrališta. Ugrađene su i montirane tri dječije sprave za igru, postavljeno 30 kvadrata gumene antistres podloge, a završena je i izgradnja betonskog zida kao potpore za zemljište, na kojem su postavljene drvene štafle, pa je time zid dobio i funkciju parkovske klupe.

U ulici Marcela Šnajdera izvršena je sanacija postojećeg igrališta, odnosno izgradnja novog, jer je na prostoru starog igrališta izvršeno uklanjanje dotrajalog mobilijara, izvršena montaža 6 sprava za dječiju igru i zabavu, postavljeno 120 kvadrata gumene, antistres podloge, postavljena dva gola za mali nogomet, a izvršena je i montaža parkovskih klupa i korpi. Travnim busom iz vlastite rasadničke proizvodnje preduzeće „Park“ rekonstruisalo je i dio zemljišta uz igralište. Pored dječijeg igrališta zasađena su i dva mlada drveta. Radovi na izgradnji igrališta završeni su jučer, a započeti su prije petnaestak dana.

Na trećoj lokaciji, odnosno u ulici Hamze Orlovića u toku je rekonstrukcija postojećeg igrališta. Navedeno igralište izgrađeno je prije pet godina, ali ovog proljeća bilo je potrebno izvršiti sanaciju i popravku postojećeg dječijeg mobilijara, zamjenu i farbanje štafli ili kompletnih klupa. Preostalo je još na postojećem lokalitetu postaviti, odnosno izvršiti ugradnju dodatnih novih sprava za dječiju igru i zabavu, a tokom jeseni, kada se stvore uslovi bit će izvršena i rekonstrukcija okolnog travnjaka.
U narednom periodu novo igralište dobit će i djeca koja pohađaju Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju u ulica Asima Ferhatovića, u Nahorevu će biti izvršana sanacija postojećeg sportskog igrališta. U ulici Zaima Šarca također će biti izvršena sanacija i popravka postojećeg sportskog igrališta, a mališani ovo i okolnih ulica moći će se od ovog ljeta igrati i na novom dječijem igralištu čija izgradnja je također planirana.

Sve radove na izgradnji novih ili sanaciji postojećih igrališta finansira Općina Centar, kroz godišnji ugovor o izgradnji i rekonstrukciji manjih zelenih površina, a u potpunosti ih realizira preduzeća „Park“, koje i ima jedinicu specijalizovanu za ovu vrstu poslova, te izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina.