“Park” današnjim radovima u Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu i na Ilidži završava akciju “Vrijeme je da čistimo”

Današnjim radovima u Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu i na Ilidži radnici preduzeća Park završavaju šesdesetodnevne aktivnosti čišćenja i uređenja zelenih površina u okviru akcije “Vrijeme je da čistimo”. Jutros su radovi na košnji i uređenju javnih zelenih površina počeli u naselju Koševsko brdo (ulice Husrefa Redžića, Antuna Hangija i Jukićeva) u Centru, na Grbavici ( Grbavička, Zagrebačka, Derviša Numića i Kemala Kapetanovića) u Novom Sarajevu, na Mojmilu u Novom Gradu i u Pejtonu na Ilidži. Radnici Parka tako će danas, nevezano za redovne aktivnosti, završiti uređenje i čišćenje tačno 80 lokacija-ulica i naselja, u okviru akcijskih radova započetih prije dva mjeseca. Od početka akcije, odnosno od 20. aprila do danas preduzeće Park od smeća i drugog otpada očistilo je nešto manje od 25 miliona kvadrata zelenih površina. Svakako radi se tu o ukupnom broju kvadrata čišćenih u nekoliko navrata tokom dva mjeseca. Trava je košena u više navrata, na pojedinim lokacijama i po tri puta, a prema izvještajima radi se o preko šest miliona kvadrata travnjaka. Ručno, pomoću alata za prikupljanje pokupljen je otpad sa više od dva miliona kvadrata površine. Za devet sedmica paralelnog rada s redovnim poslovima prikupljeno je 800 kubika otpada. Na terenu, kao pomoć radnicima Parka bile su i osobe angažirane preko projekta “Javni radovi”, koji završetkom akcije završavaju svoj angažman u ovom preduzeću. Na terenu je svakodnevno bila i kompletna, raspoloživa mehanizacija Parka, u zadnjih sedmica akcije uvedeno je i noćno zalijevanje uređenih cvjetnih gredica, ružičnjak, nasada žive ograde i mladih stabala.
Akcijom su bili obuhvaćeni i radovi na orezivanju, njezi i oblikovanju stabala, a tokom devet sedmica specijalizovana ekipa “Parka”, jedina ovlaštena za ovu vrstu posla u KS intervenirala je na više od 600 stabala. Danas je ova ekipa u ulici Bulevaru Meše Selimovića, u Nedžarićima gdje vrše orezivanje grana platana u drvoredu pored glavne saobraćajnice.
Nadzor nad očišćenim i uređenim površinama tokom akcije konstantno su, pored svog redovnog posla, radili i komunalni redari ovog preduzeća.
Sumirani rezultati akcije, koji će u formi kompletnog izvještaja početkom iduće sedmice biti dostavljeni Vladi KS, najprije oni koji govore o količinama smeća pokazuju i odnos pojedinaca prema zelenilu kao javnom dobru. Pored svih uloženih napora i dalje radnici Parka dobar dio radnog dana provedu prikupljajući smeće po travnjacima koje je iz domaćinstva ostavljeno u parkovske korpe, iz stambenih zgrada izbačeno u ružičnjake, cvjetne gredice, čisteći kamenje i drugi otpad prije same košnje, mijenjajući i pokušavajući sanirati polomljene štafle s parkovskih klupa i slično.