Radnici Parka na Višnjiku, Breci, u centru, na Grbavici, Alipašinom polju, Otesu, Pejtonu i u Omladinskoj danas užurbano uređuju zelene površine

 

Preduzeće Park u okviru Sektora za održavanje javnih zelenih površina na području pet općina ima svoje radne jedinice koje su zadužene za neposrednu, odnosno direktnu zaštitu i održavanje javnog zelenila. Jedna jedinica smještena na području Centra stara se o javnim zelenim površinama u ovoj i općini Stari Grad. U ostalim općinama i to Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i u Vogošći jedinice su smještene na tim područjima i svakodnevno vrše poslove održavanja, propisane Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom ovog preduzeća.
Na osnovu istog svakodnevno se plan poslova s jasno preciziranim lokacijama dostavlja nadzoru imenovanom od strane Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS.
Prema današnjem rasporedu trenutno na 20 lokacija, odnosno ulica ili većih zelenih površina radnici Parka rade poslove orezivanja žive ograde, plijevljenja korova iz cvjetnih gredica, mašinske krošnje trave, metenja i čišćenja otpada sa parkovskih staza.
Na području Centra danas poslovi orezivanja žive ograde vrše se na Višnjiku, a kod Higijenskog zavoda, u Malom parku i kod zgrade Kantona Sarajevo cvjetne gredice će do kraja radnog dana biti očišćene od korova. U parku “prof.dr.Nijaza Durakovića”, na Breci, u Kranjčevićevoj i na Višnjiku u toku je mašinska košnja trave.
Danas na području Novog Sarajeva od trave će biti očišćene površine u ulicama Grbavička, Envera Šehovića i Zvornička, gdje se vrši i utovar i odvoz, dok je u Grbavičkoj u toku orezivanje žive ograde.
U Vrbovskoj, Geteovoj i Bosanskoj danas će biti orezani prerasli dijelovi žive ograde, a u Prijedorskoj, Vrbovskoj, Milana Preloga, Geteovoj i Bosanskoj radna jedinica zadužena za područje Novog Grada vrši mašinsku krošnju travnjaka.
U naselju Otes na Ilidži danas je vrlo radno jer ekipa Parka radi mašinsku krošnju trave i čišćenje otpada sa parkovskih staza. U Pejtonu u toku je orezivanje preraslih dijelova žive ograde, a u banjskim parkovima čišćenje korova iz cvjetnih gredica u koje je Park u maju zasadio sezonsko cvijeće iz vlastite rasadničke proizvodnje.
Mašinska košnja trave, prikupljanje i odvoz u toku je i sa zelenih površina u ulici Omladinska u Vogošći.
Parkova jedinica zadužena za njegu i zaštitu odraslih stabala danas je sa mehanizacijom raspoređena u općinama Vogošća i Novi Grad.