Općina Centar i Park potpisali ugovor o uređenju i nastavku izgradnje parka Betanija-Jezero

 

Uređenje i izgradnja parka Betanija- Jezero, kao najveće parkovske površine u Sarajevu, bit će nastavljena i u narednom periodu. Tim povodom danas su preduzeće Park i Općina Centar potpisali ugovor o realizaciji granta.
Ugovorom koji su potpisali v.d. direktor Edin Abdurahmanović i načelnik Nedžad Ajnadžić propisani su građevinski radovi, zamjena, popravka i ugradnja novog parkovskog mobilijara, održavanje travnjaka i krčenje odnosno uklanjanje samoniklog rastinja, koje ekipe Parka trebaju realizirati do kraja godine.
S obzirom na bujanje vegetacije u proteklom periodu i na činjenicu da u parku Betanija- Jezero veliki broj Sarajlija ovih dana traži spas od vrućina, radnici Parka već su na terenu izvršili košnju i uređenju zelenih površina, kao i orezivanje žive ograde. Ugovorom je dogovorena i zamjena frakcije na postojećim površinama, zamjena oštećenih parkovskih klupa ili njihovih dijelova, odnosno polomljenih štafli ili farbanje. U narednom periodu bit će izvršeno i farbanje, popravka ili zamjena dječijeg i mobilijara na trim stazama. Ekipe Parka u narednom periodu posebnu pažnju posvetit će uklanjanju korova i drugog rastinja sa zelenih i površina za rekreaciju u ovom parku, vršit će i mašinsku i ručnu košnju trave, orezivanje žive ograde, pražnjenje i čišćenje korpi za smeće u periodu sezone, okopavanje i uređenje zemljišta oko postojećih sadnica ukrasnog grmlja, orezivanje i oblikovanje. Postojeće kamenjare u ovom parku će također biti uređene, orezano i uklonjeno samoniklog rastinje.
Za poslove održavanje i izgradnje novih sadržaja u parku Betanija- Jezero u toku ove godine Općina Centar, do kraja 2019. izdvojit će nešto više od 66 hiljada KM, a izvođač svih radova bit će preduzeće Park.