Večeras od ponoći ekipe Parka u ulici Safeta Hadžića vršit će orezivanje i oblikovanje krošnji stabala uz saobraćajnicu

 

U okviru akcije preduzeća Park, pokrenute prije dvadesetak dana na orezivanju i uklanjanju grana ili dijelova krošnji koje smanjuju vidljivost vertikalne saobraćajne signalizacije i stubova javne rasvjete večeras od ponoći počet će orezivanje krošnji stabala od Hrasnog do Mojmila. Večeras nakon što u ponoć prestane s radom trolejbuski saobraćaj na terenu će u ulici Safeta Hadžića, sve do jutarnjih sati, biti mehanizacija preduzeća Park, auto korpe i kamioni, te ekipa radnika specijalizovana i jedina ovlaštena za rad na visini i ovu vrstu posla. Naime, nakon što je u drugoj polovini juna preduzeće Park najavilo akciju, preduzeće Gras obratilo se zahtjevom za uklanjanje dijelova krošnji stabala uz trolejbusku mrežu koji dodiruju ili se naslanjaju na kontaktnu mrežu.
Pribavljene su potrebne saglasnosti za obustavljanje, odnosno preusmjeravanje saobraćaja na dijelovim saobraćajnice na kojima će se iz auto korpi vršiti rezanje i oblikovanje grana. Tako su se stekli svi potrebni uslovi i večeras od kružnog toka u Hrasnom, duž cijele ulice Safeta Hadžića, sve do Mojmila odnosno do raskrsnice s ulicom Lukavička cesta do jutarnjih sati, odnosno početka rada trolejbusa, vršit će se orezivanje grana, podizanje nivoa krošnji i oblikovanje nekoliko desetina stabala u drvoredima uz obje strane saobraćajnice. Na terenu će istovremeno biti i kamioni, te radnici koji će prikupljati i odvoziti orezani materijal. Preduzeće Park upućuje i apel vozačima da poštuju signalizaciju za preusmjeravanje saobraćaja, te da voze sporije i oprezno kako bi svi radovi mogli bez problema biti završeni do jutarnjih sati.