Park tokom noći orezao krošnje oko 70 stabala u ulici Safeta Hadžića

 

Radnici Parka nakon pet sati neprekidnog rada, sinoć od ponoći pa sve do jutros završili su orezivanje blizu 70 krošnji stabala u ulici Safeta Hadžića. S obzirom da su se krošnje ili grane jasena, platana, oraha i drugih stabala zasađene uz saobraćajnicu u ovoj ulici usljed bujanja lisne mase naslanjale ili dodirivale kontaktnu trolejbusku mrežu, na zahtjev preduzeća Gras, ekipa Parka ovlaštena i jedina specijalizovana za ovu vrstu posla radila je cijelu noć s petka na subotu, kako bi uklonila i orezala grane, oblikovala krošnje i oslobodila trolejbusku liniju od vegetacije, grana, lišća. U ponoć, nakon što je s radom prestao trolejbuski saobraćaja ekipa Parka, s mehanizacijom, odnosno auto korpama, kamionima, alatom za rad bila je na terenu i od kružnog toka u Hrasnom pa sve do Mojmila, odnosno do raskrsnice s ulicom Lukavička cesta orezala i oblikovala blizu 70 stabala. Za vrijeme trajanja radova saobraćaja je u dijelu saobraćajnice na kojem je bila mehanizacija privremeno bio preusmjeren u suprotnu traku. Orezana su stabla na obje strane uz saobraćajnicu i iz pravca Hrasnog prema Mojmilu i iz Mojmila prema Hrasnom. Na terenu su cijelo vrijeme bili i radnici zaduženi za prikupljanje orezanog materijala, kao i kamioni te se utovar i odvoz vršio odmah. Ekipa Parka specijalizovana za orezivanje svoj posao završila je oko pet sati jutro, neposredno prije početka rada trolejbusa, a preostali dio orezanog materijala kamioni su odvozili i nešto duže. Saobraćaj u ovoj ulici je nakon završetka radova u potpunosti normalizovan.