Park danas na 18 lokacija kosi travu, orezuje živu ogradu, uređuju cvjetne gredice

Novu radnu sedmicu radnici preduzeća „Park“ zaduženi za održavanje javnih zelenih površina u šest općina i KS započeli su poslovima na 18 lokacija na kojima će pokositi travu, orezati živu ogradu, urediti i od korova očistiti cvjetne gredice, pokupiti i očistiti otpad sa parkovskih staza.
Mašinska košnja trave danas se u Centru vrši na zelenoj površini uz šetalište na Koševu, odnosno u blizini dvorana „Juan Antonio Samaranch“, na Jezeru i u ulici Tepebašina. Pokošenu travu i drugi otpad radnici Parka danas prikupljaju u parku Koševo I i u Alipašinoj ulici, gdje se istovremeno vrši i orezivanje žive ograde. Od korova i drugog otpada danas će biti očišćene i cvjetne gredice u parku Prvog korpusa Armije RBiH.
U Novom Sarajevu danas se ponovo kosi trava sa zelenog pojasa uz glavnu gradsku saobraćajnicu i u ulici Nedima Filipovića, a prikupljanje i odvoz otpada vrši se u ulici Ferde Hauptmana.
Ekipa zadužena za područje Novog Grada, pomoću mašina kose travu na Mojmilu, Alipašinom polju (B faza), Dobrinji IV i V, a u Prvomajskoj orezivanje žive ograde. Na Ilidži, u naselju Hrasnica danas će biti pokošene zelene površine, kao i čišćenje otpada sa parkovskih staza i platoa, a u Pejtonu orezana živa ograda.
U Vogošći danas je na programu uređivanje i čišćenje zelenih površina u ulici Feriza Merzuka gdje se vrši mašinska košnja. Izgrabljivanje travnjaka, te utovar i odvoz otpada. Ispred zgrade KSC-a i na Trgu žrtava Srebrenice uređene će biti i cvjetne gredice, u kojima je u maju zasađeno sezonsko cvijeće iz vlastite rasadničke proizvodnje.