Dan: 3 mjeseca ago

Park tokom ove sedmice uredio i očistio 92 lokacije u šest općina

Tokom pet dana ove sedmice radnici preduzeća Park ukupno su uredili i očistili 92 lokacije-ulice ili veće parkovske površine. Prema Programu održavanja svaki dan u prosjeku, na blizu dvadesetak lokacija u šest općina u Kantonu Sarajevo radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina ovog preduzeća vrše poslove mašinske i ručne košnje trave, izgrabljivanja i čišćenja otpada sa | Pročitaj više |