Park tokom ove sedmice uredio i očistio 92 lokacije u šest općina

Tokom pet dana ove sedmice radnici preduzeća Park ukupno su uredili i očistili 92 lokacije-ulice ili veće parkovske površine. Prema Programu održavanja svaki dan u prosjeku, na blizu dvadesetak lokacija u šest općina u Kantonu Sarajevo radnici Sektora održavanja javnih zelenih površina ovog preduzeća vrše poslove mašinske i ručne košnje trave, izgrabljivanja i čišćenja otpada sa travnjaka, orezivanje žive ograde, prekopavanje zemljišta i uklanjanje korova iz cvjetnih gredica, ružičnjaka. Danas su na programu, osim redovne i sveobuhvatne higijene, utovara i odvoza, poslove održavanja i uređenja radnici Parka radili na 13 lokacija i to u Centru u ulici Asima Ferhatovića, u Malom i parku Koševo I. U Novom Sarajevu vršeni su radovi u ulicama Džemal Bijedića, Topal Osman paše, Envera Šehovića, Azize Šaćirbegović, te na Grbavici. Na području Novog Grada na Dobrinji I i II, uređene su površine uz šetalište pored Dobrinjskog potoka, te u ulicama Braće Mulić i Grada Kalgarija. Radilo se i na Saraj polju, a na Ilidži u naselju Pejton i u banjskim parkovima, te u Vogošći u ulici Partizanski odred Zvijezda.
Jučer su radnici Parka radili na 16 lokacija i to Velikom parku, Džidžikovcu, Čekaluši, Malom parku, ulicama Zaima Šarca i Tepebašina. Na području Novog Sarajeva uređivane su zelene površine u ulici Džemala Bijedića, Kemala Kapetanovića, Topal Osman paše, Behdžeta Mutevelića, a u Novom Gradu u Bulevaru Meše Selimovića, u naselju Alipašino polje (B i C faza), Semira Frašte, Braće Mulić, te na Trgu ZAVNOBIH-a. Jučer su uređivanje površine i na Saraj polju, a osim u Pejtonu i banjskim parkovima radilo se i u ulici Četvrte viteške brigade. U Vogošći su vršeni radovi u ulicama Tome Mendeša i Jošanička. Trećeg dana radne sedmice, odnosno u srijedu radnici Parka uredili su 21 lokaciju i to na Višnjiku, u ulici Zaima Šarca, zeleni pojas pored tramvajskih šina prema Željezničkoj stanici, u Malom parku, Bulevaru Meše Selimovića, u ulicama Džemala Bijedića, Džavida Haverića, Fetaha Bećirbegovića, naseljima Alipašino polje (C faza), Nedžarići, Otoka, Mojmilo, Olimpijska, Ive Andrića,na Saraj polju, ulicama Braće Kršo i Jošanička, te u parku penzionera u Vogošći.
U utorak su uređene čak 24 lokacije, u Centru ulica Hamze Hume, parkovi Koševo I, Veliki i Mali park, Trg oslobođenja- Alije Izetbegovića, u Novom Sarajevu ulice u prvoj kategoriji uz glavne gradske saobraćajnice, te Ferde Hauptmana, u Novom Gradu Prvomajska, na Alipašinom polju (B faza), Kunovska, Janka Jolovića, Sulejmana Filipovića, Grada Prato, škarpa u naselju Mojmilo, na Ilidži u Pejtonu, banjskim parkovima, u ulici Ibrahima Ljubovića, a u Vogošći u ulicama Feriza Merzuka, Igmanska i Jošanička.
Prvi dan radne sedmice Parkovi radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina uredili su 18 lokacija, od Alipašine i Tepebašine ulice, parka Koševo I, Trga Prvog korpusa armije RBiH, ulica Džemal Bijedića, Ferde Hauptmana, Nedima Filipovića, Mojmila, Prvomajske, naselja Alipašino polje, Dobrinje IV i V, Pejtona, Hrasnice, Feriza Merzuka, ispred zgrade KSC-a u Vogošći i do Trga žrtava Srebrenice.
Tokom noćnih sati na više lokacija vrši se pomoću cisterni, radnici Parka vrše zalijevanje sezonskog cvijeća zasađenog tokom maja, kao i ruža u ružičnjacima, te mladih sadnica drveća.