Ekipe Parka u Novom Sarajevu orezale krošnje 76 stabala, radovi se nastavljaju i narednih dana

Ekipa Parka zadužena za njegu i zaštitu stabala ovih dana vrši obimne radove na području Novog Sarajeva. Tokom ove sedmice orezane su i oblikovane krošnje 76 stabala u ulicama Aleja lipa, Azize Šaćirbegović i Kemala Kapetanovića, a jutros su radovi nastavljeni. U ulici Aleja lipa orezano je oko 30 krošnji stabala, u smislu da su najniže grane koje su stvarale prepreku pješacima i većim vozilima orezane, odnosno podignut je nivo krošnji stabala zasađenih uz šetalište ili saobraćajnicu. U ulici Kemala Kapetanovića izvršeni su slični radovi i podignut je nivo krošnji osam stabala kestena i javora, a radovi će biti nastavljeni i narednih dana, pošto se poslovi moraju izvoditi u etapama zbog parkiranih automobila. U ulici Azize Šaćirbegović ovih dana orezane su najniže grane 38 stabala lipe, a jutros je ekipa Parka s mehanizacijom, odnosno auto korpom ponovo u ovoj ulici i nastavlja radove orezivanja i podizanja nivoa krošnji na preostalim stablima. Radovi u ovoj općini bit će nastavljeni i naredne sedmice, a u okviru istih bit će oblikovane i krošnje sofore u ulici Džamijska.