Površina kod Svetog hrama u novom ruhu

Površina u ulici Mula Mustafe Bašeskije u Starom Gradu uređena je novim dekorativnim ruhom, a osim sadnica cvijeća i grmlja, ovih dana radnici preduzeća Park završili su i rekonstrukciju kamenog zida, te površina za sjedenje, odnosno odmor. Prostor u blizini Svetog hrama najprije je ekipa preduzeća Park, čiji zadatak su nove zelene površine i rekonstrukcija postojećih, uredila novim sadnicama sezonskog cvijeća iz vlastite rasadničke proizvodnje. Cvijeće je zasađeno u postojeću arlu, a površine su dekorisane i novim sadnicama ukrasnog grmlja. Postavljene su i nove korpe za sitni otpad, a saniran je i kameni zid na način da je izvršeno postavljanje novih kamenih obloga na mjestima gdje su nedostajale. Završetak rekonstrukcije ovog prostora podrazumijevao je i zamjenu drvenih štafli na kamenom zidu, kao i farbanje postojećih. Zid time, s novim i ofarbanim štaflama ponovo služi i kao prostor za sjedenje, mjesto za odmor od šetnje kroz ovu gradsku općinu, te uživanje u starogradskim historijskim znamenitostima. Svi predviđeni i sa Općinom Stari Grad, koja je finansijski podržala ovaj projekat, dogovoreni radovi su završeni, a jedna od rijetkih površina ovakve vrste u centru Starog Grada ponovo ima potpun izgled i namjenu. Ostaje još da apeliramo i na građane da čuvaju i štite zelene površine od uništavanja, kao i da vode računa o otpadu koji ostavljaju na javnim zelenim površinama.